NRK Meny
Normal

Fikk godkjent budsjett og økonomiplan

Hobøl kommune blir værende i ROBEK-listen over kommuner med begrenset selvstyring av egen økonomi og låneopptak.

Hobøl kommune

FORTSETTER I ROBEK. Kommunens netto driftsresultat i perioden 2009-2014 viser ifølge fylkesmannen tydelig at driftsnivået har ligget på et uforsvarlig høyt nivå sett i forhold til inntektene, og at dette må justeres.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Hobøl kommune sliter tungt med dårlig økonomi og hadde per 31. desember 2014 en lånegjeld på rundt 199 millioner kroner.

Kommunen har vært i ROBEK-registret siden 2005, og vil fortsatt måtte være underlagt betinget kontroll og bli stående i dette registret til kommunestyret har vedtatt et regnskap der underskudd fra tidligere år er dekt inn i tråd med bestemmelsene gitt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Hobøl kommunes foreløpige regnskap pr. 31. desember 2014 viser et akkumulert merforbruk på 24, 4 millioner kroner.

Les brevet fra fylkesmannen til Hobøl kommune

Godtar låneopptak

Fylkesmannen i Østfold, som håndhever Kommunal- og Moderniseringsdepartementets regler overfor kommuner med dårlig økonomi, har gjennomført lovlighetskontroll av det vedtatte årsbudsjettet for 2015 i Hobøl kommune.

I et brev til kommunen heter det at man fra fylkesmannens side ikke har funnet forhold som tilsier at budsjettvedtaket fra kommunestyrets møte i desember 2014 må oppheves.

Fylkesmannen har dermed godkjent vedtak om opptak av startlån på fem millioner kroner og likviditetstrekkrettighet på inntil 20 millioner, som ble gjort da årsbudsjettet for 2015 og økonomiplanen for perioden 2015-2018 ble behandlet i kommunestyret i fjor.

Fylkesmannen forutsetter imidlertid at arbeidet for å få på plass en forpliktende plan for inndekning av underskudd blir prioritert framover.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Gratis buss og tog for russen

  Østfoldrussen får gratis kollektivtransport i russetiden. Østfold fylkeskommune viderefører tilbudet om gratis buss og tog innenfor fylkesgrensa for russen. Målet er en mer trafikksikker russetid og samtidig gi russen gode kollektivvaner. Tilbudet gjelder fra 18 april til 18 mai.

  Russ på Fredriksten
  Foto: Sebastian Nordli/NRK
 • Ønsket å være synlige, ble svindlet

  Det var et ønske fra enkelte avdelinger i Teknisk etat i Halden kommune om å være synlige for befolkningen, som ledet kommunen inn i svindelen til Det Norske Kartselskapet. Det forteller lederen for Kommunikasjon og service, Martin Vik. Det Norske Kartselskapet skal ha svindlet 600 000 kroner fra kommunen mellom 2012 og 2013.

  Halden kommune
  Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK