Fikk firedoblet straff i lagmannsretten

Først dømte tingretten amfetaminsmugleren til ett år og åtte måneders fengsel. I lagmannsretten ble imidlertid straffen firedoblet til seks års ubetinget fengsel.

Borgarting Lagmannsrett

Borgarting Lagmannsrett

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Domfelte er bosatt i Vilnius i Litauen og kjører varer for et transportfirma.

På et transportoppdrag i fjor sommer ble han stanset på tollstasjonen på Ørje, med 9620 narkotiske tabletter, samt 5,9 kilo amfetamin.

Handlet med viten og vilje

Det springende punkt har vært hvorvidt sjåføren handlet med forsett eller ikke. Altså om sjåføren smuglet med viten og vilje, eller om han ikke var klar over smuglerlasten. At lasten da måtte vært plassert i bilen av en tredjeperson, uten at sjåføren visste noe.

Tingretten mente smuglingen skjedde uten at sjåføren var klar over det, mens lagmannsretten mente han smuglet med forsett.

Kun kurèr

Det var Oslo statsadvokatembete som anket tingrettens bevisbedømmelse i skyldsspørsmålet til lagmannsretten.

Nå er mannen i Borgarting lagmannsrett dømt til seks års ubetinget fengsel. På tross av at lagmannsetten som tingretten, har lagt til grunn at litaueren kun har hatt kurèroppdraget og ikke har hatt noe å gjøre med distrubusjonen av stoffet, ble altså straffen firedoblet.

Retten har lagt vekt på at tiltalte var villig til å samarbeide med politiet. Blant annet oppga han koden til en mobiltelefon som politiet beslagla.

Etterforsket ikke videre

- Det ble imidlertid ikke foretatt noen etterforskningsskritt som følge av litauerens tilbud om å samarbeide. Hvorvidt det kom av at politiet ikke ville etterforske saken utover kureroppdraget, eller om dette ikke ble gjort på grunn av manglende etterforskningskapasitet er ikke opplyst.

Det at tiltalte sa seg villig til å samarbeide og at det ikke kan utelukkes at tilbudet var reelt har retten lagt vekt på.

- Men det er uten betydning for straffeutmålingen, skriver lagmannsretten i dommen.

På grunn av at litaueren har en anstrengt økonomi har ikke retten ilagt mannen saksomkostninger i saken.