NRK Meny
Normal

FFK-ansatte uten arbeidsavtaler

Ansatte i FFK Sport AS mangler arbeidskontrakter. Det er blant flere kritikkverdige forhold Arbeidstilsynet fant hos klubben.

daglig leder i FFK Sport AS, Lars-Thomas Stene

Daglig leder i FFK Sport AS, Lars-Thomas Stene, må rydde opp i kontraktsrotet.

Foto: Tomas Berger / NRK

Da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon i november 2011 fant de svikt på fem områder i selskapet. Da var det uklart om selskapet i det hele tatt hadde et verneombud slik loven pålegger.

For i FFK Sport AS, hvor administrasjonen i klubben og banemannskap er ansatt, var det ingen som ønsket å påta seg vervet da toårs perioden for verneombudet gikk ut i september.

– Når vi får et varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, så er det veldig alvorlig, og vi tar det seriøst. Dette er ting vi skal ta tak i, og som vi skal få på plass. Vi har en plan på hvordan vi skal komme i mål med dette innen fristen, sier daglig leder i FFK Sport AS, Lars-Thomas Stene.

LES OGSÅ:

Ansatte uten kontrakter

Det er banemann Tormod Hermansen som har hatt vervet de siste årene. Han har også sagt seg villig til å fortsette som verneombud frem til det har blitt valgt et nytt.

Arbeidstilsynet krever at selskapet sørger for at nytt verneombud blir valgt og at det blir dokumentert at ombudet får lovpålagt opplæring.

Flere av de ansatte i klubben går også uten kontrakt, noe de har gjort siden Arbeidstilsynet var på besøk i november.

– Jeg har nettopp startet i denne jobben, så jeg kjenner ikke til grunnen til det, men jeg vil tro at det er på grunn av høyt arbeidspress. Det er viktig at vi får involvert de ansatte også, og det er noen som må ta ansvar for dette, sier Stene.

Regnskap Fredrikstad FK Sport AS:

Regnskap Fredrikstad FK Sport AS

 

2010

2009

2008

Driftsinntekter:

47.874.000

78.307.000

98.966.000

Resultat før skatt:

-21.341.000

-26.740.000

-2.764.000

 

 

 

 

Sum anleggsmidler:

7.877.000

14.000.000

22.454.000

Sum omløpsmidler:

7.821.000

12.536.000

15.526.000

Sum eiendeler:

15.698.000

26.536.000

37.980.000

Sum egenkapital:

-26.843.000

-22.634.00

-1.334.000

Sum gjeld:

42.541.000

49.170.000

39.314.000

Har fått frist til 1. mars

Tilsynsleder Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet sier det de har funnet i FFK Sport AS må rettes på, men at det er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

– Arbeidskontrakter er viktig og skal gjengir arbeidstakerens reelle arbeidstid. Dette kommer vi til å kontrollere når det kommer på plass. FFK er nødt til å forholde seg til Arbeidsmiljøloven, sier Pedersen til NRK.no.

Ifølge påbudet må selskapet ha på plass kontrakter for de ansatte innen 1. mars.

– Hvis det er noe som er frivillig arbeid forutsetter vi at det er nettopp det. At man stiller opp hvis man kan, sier Pedersen.

LES OGSÅ:

Tvangsmulkter

Også i 2010 fikk FFK Sport AS besøk av Arbeidstilsynet. Da fikk de pålegg om å utarbeide, og innføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, som på det tidspunktet var fullstendig fraværende.

Det måtte da mange brev, og trusler om tvangsmulkt til før klubben fikk dette på plass. Prosessen tok halvannet år.

Nå må fotballklubben ordne opp i de nye forholdene, hvis ikke vanker det tvangsmulkter fra Arbeidstilsynet.

– Vi vil følge opp denne saken på normal måte. Det kan også godt hende at vi gjennomfører et nytt tilsyn, sier Pedersen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 22.57: Se Østfold-nyhetene

    Renee Nilsen gir deg siste nytt fra distriktet.
  • 20.55: Se Østfold-nyhetene

    Renee Nilsen gir deg siste nytt fra distriktet.