NRK Meny
Normal

Festningskrig i Halden

Halden kommune bryter avtaler ved å sende innkassokrav til Staten for felles utvikling av Fredriksten festning, hevder Forsvarsbygg.

Fredriksten festning, Halden

Halden kommune har endret sine gebyrregler etter at det ble inngått avtale med Forsvarsbygg om felles utvikling av Fredriksten festning (bildet). Resultatet er en regning til Forsvarsbygg på mer enn en halv million.

Foto: Rainer Prang / NRK

292 år etter at den svenske krigerkongen Karl XII falt på festningen i Halden i desember 1718, er det på nytt stridigheter rundt Fredriksten festning.

- Halden kommune bryter felles avtaler om fremtidsutviklingen av Fredriksten festning, sier festninsgsforvalter Dag Strømsæther.

Kommunen svarer ikke på Forsvarsbyggs henvendelser, og nå er Statens representanter lei av å vente på svar fra kommunen.

- Denne ballen ligger nå helt og holdent hos kommunen, sier Strømsæther til nrk.no.

Les også:

Operaen Aurora

Med årene har Forsvaret trukket ut sin militære aktivitet av Fredriksten festning, og inn har sivile arrangementer som blant annet opera kommet.

Foto: www.aurora.no

En halv million i gebyr

Kommunen og Staten har i flere år samarbeidet om å frigjøre områder på festningen til sivil aktivitet. Det har vært en felles styringsgruppe rundt utviklingen av festningen i Halden.

I følge referater fra styringsgruppen har det vært enighet om at det ikke skulle være behandlingsgebyr for arbeidene på Fredriksten festning, men kommunen har allikevel sendt Forsvarsbygg et behandlingsgebyr på 540 000 kroner.

I tillegg er det sendt et inkassovarsel.

- Kommunen har endret gebyrreglene underveis, etter at vi startet denne prosessen for flere år tilbake, sier Strømsæther til nrk.no.

Han sier det er helt uaktuelt for Forsvarsbygg å betale gebyret kommunen nå vil inndrive.

- Halden kommune kan ikke inndrive penger fra Staten. Det er ikke aktuelt å betale noe gebyr. Da må vi få en helt annen forståelse av hva som er utfordringen, sier han til nrk.no.

Fredriksten festning, Halden

Det har vært bråk mellom Staten og Halden kommune også tidligere. Da utstillingen 'Border Art' besøkte festningen delte Halden kommune ut bøter fordi festningen var utsmykket med kunst uten tillatelse.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bøtelagt også tidligere

Det er ikke første gang det er krangel mellom Halden kommune og statlige myndigheter, som forvalter Fredriksten festning.

I 2006 besøkte kunstutstillingen "Border Art" Fredriksten festning, noe som skapte store diskusjoner i Halden.

Det var særlig de to bannerne "Farewell" og "Welcome", som hver for seg dekket et stort areale av to festningsmurer, som vakte forargelse.

Bannerne hang på murene som vender mot bysentrum, og kommunen mente det skulle ha vært søkt om å få henge dem opp.

Halden kommunes utvalg for plan, miljø og landbruk hadde opprinnelig satt en bot til 195 000 kroner, men senket denne til 25 000 kroner.

Kommunen ville gi bort boten til Halden kunstforening, som takket nei til det de beskrev som "Judas-penger".

- Ønsker å komme til enighet

Fra kommunens side ønsker man ikke å kommentere saken, men i en epost fra rådgiver Sven Stranger heter det at dette er en sak med et komplisert regelverk;

"Den er regelverksmessig ganske komplisert både med hensyn til hvem som skal behandle den, og hvordan en slik klage skal vurderes.

Jfr. her blant annet kommunens betalingsregulativ for plan-og byggesaker, som vedtas av kommunestyret under hver budsjettbehandling.

Statsbygg har klaget på gebyret. De har ikke fått svar enda. Klagen krever en grundig behandling fra vår side.

Vi vil prioritere sakens behandling nå, men kan ikke gi noen ytterligere forhåndsvurdering av denne saken før vi har gjennomgått den.

Ytterligere kommentarer til saken har vi således ikke på det nåværende tidspunkt."

Forsvarsbygg mener reglene er klare, og at kommunen verken har anledning til å kreve gebyr i forhold til tidligere avtaler mellom partene, ei heller at kommunen kan gå til det skritt å inndrive penger.

- Det er veldig uvanlig å sende oss et slikt gebyr og inkassovarsel. Vi lever i hvert vårt system, men vi håper å kunne finne fram til en løsning med kommunen, sier Dag Strømsæther.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Omkjøring etter dødsulykke

    I forbindelse med dødsulykken i Trøskenveien i Sarpsborg opplyser Vegtrafikksentralen øst at det er omkjøring via fylkesveiene 282 og 115, Trøsken-Nordby. En motorsyklist er bekreftet omkommet.

  • Motorsyklist omkom

    En motorsyklist er omkommet i en ulykke på Trøskenveien i Sarpsborg. Nødetatene er på stedet og veien er sperret, melder politiet