Femti meter fundament under Hobølelva bru

I kvikkleireområdet ved Hobølelva bygger Statens vegvesen motorveibru. Den fundamenteres på fjell femti meter under bakkenivå.

Kaja Svenneby

Byggeleder Kaja Svenneby i Statens vegvesen forsikrer at den nye Hobølelva bru blir godt fundamentert.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Mange norske bruer er bygget på kvikkleire. Bare på E18 i Østfold er 17 bruer konstruert på samme vis som den kollapsede brua i Holmestrand.

– Det ser kanskje rart ut at pælene står på kryss og tvers, men dette er nøye beregnet for at brua skal fundamenteres på en ordentlig måte, forklarer byggelederen for E18 mellom Knapstad og Retvet, Kaja Svenneby.

Hobøleva bru skal bestå av en 300 meter lang seksfelts motorvei. Den bygges på kvikkleire, samme grunnforhold som i Holmestrand, der Skjeggestadbrua kollapset på mandag.

Jon Henning Prestegarden

Jon Henning Prestegarden er bruansvarlig i Statens vegvesen region øst.

Foto: NRK

Bruansvarlig i Statens vegvesen region Øst Jon Harald Prestegarden forsikrer at de tar hendelsen i Vestfold meget alvorlig.

– Det viktigste nå er å finne ut hva som har skjedd der. Vi vil ikke foreta noen undersøkelser før vi har på det rene årsakssammenhengen i Vestfold, sier Prestegarden.

Leirras i området

I mars i fjor gikk det et leirras like ved området der Hobølelva bru bygges i dag.

– Vi har kvikkleireområder i Østfold, men bruene er konstruert i henhold til gjeldende prosjekteringsregler og underlagt et strengt kontroll og dokumentasjonsregime. Det gjelder også Skjeggestadbrua. Nå må vi bare avvente de undersøkelsene som skal gjennomføres der så får vi se hva de sier, sier Prestegarden.

– Siden Hobølelva bro er en stor konstruksjon må den fundamenteres til fjell. I og med at vi bygger veien over et kvikkleireområde er vi nødt til å velge en pælemetode som er skånsom for grunnen og som er bra for fundamenteringen for brua. Og dybden er over femti meter, forklarer Kaja Svenneby.

Ønsker statusrapport

Olav Moe

Olav Moe har bedt om en statusrapport fra Statens vegvesen.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Når vi ser bildene av en så stor konstruksjon på en europavei som kollapser gjør det selvfølgelig inntrykk på oss som har ansvar innenfor samferdsel. Jeg vet jo også at Statens vegvesen har veldig mye kompetanse og høyt fokus på bruvedlikehold og brukonstruksjoner. Jeg er trygg på at er i de beste hender, sier lederen for samferdsel, miljø og klimakomiteen i Østfold Olav Moe.

Han har bedt vegvesenet om en orientering om tilstanden på de broene som er knyttet til europaveiene i Østfold.