NRK Meny
Normal

Feil på 220.000 stemmesedler i Fredrikstad

Rundt 1200 personer i Fredrikstad har forhåndsstemt med stemmesedler hvor det er oppført feil antall tillatte kandidater fra andre lister.

Stemmeseddel

Illustrasjonsfoto

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Valglogo

På baksiden av stemmesedlene står det oppført at tillatt antall kandidater fra andre lister er seks. Det riktige skal være tretten, opplyser kommunikasjonssjef i Fredrikstad kommune, Ingrid Trømborg.

Hun understreker at stemmene som allerede er gitt er gyldige.

– Det er ingenting ved forhåndsstemmingen som er ugyldig, men hvis en person har ønsket å sette opp flere kandidater enn seks, har ikke vedkommende fått gjort det, sier Trømborg.

Hvilke konsekvenser kan dette få?

– Vi er nødt til å gjennomføre valget også må valgstyret vurdere om dette er så alvorlig at vi må gjøre noe med det, men vi tror at sjansen for det er minimal, sier Trømborg.

Mener feilen skyldes datasystem

Selv om rundt 1200 har forhåndsstemt, er det erfaringsvis bare ca 30% som endrer på listene. Av dem igjen, setter de fleste kryss ved kandidater de vil gi ekstra stemme, mens det er færre som fører opp navn. Det er derfor ikke mange av de 1200 dette gjelder ifølge Trømborg.

Hun sier feilen skyldes et nytt datasystem

– Det skyldes nok i første omgang at vi har et datasystem som er nytt for oss, dermed har vi oversett tallfeilen.

Trykker opp 220.000 nye sedler

Den samme feilen er gjort i mange andre norske kommuner også, men i Fredrikstad har de valgt å trykke opp 220.000 nye sedler som deles ut i valglokalene. Det vil koste kommunen 100.000 kroner.

– Vi velger likevel å trykke opp nye sedler fordi vi ønsker å gjøre det riktig, sier Trømborg.

De nye stemmesedlene vil være i bruk fra mandag. De som ønsker å forhåndsstemme før de nye stemmesedlene er på plass, vil bli informert om at de har anledning til å føre på 13 kandidater fra andre lister, og ikke 6. Det er også hengt opp informasjon om dette i Servicetorget og i avlukkene.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Flere menn enn kvinner i fylket

    Det er marginalt flere menn enn kvinner i Østfold. En oversikt fra Statistisk sentralbyrå fra 2018 viser at det er omtrent 500 flere menn enn kvinner i fylket.

  • Kan flytte ansvaret for sykehus

    Nå kan det igjen bli slik at fylkeskommunene skal styre sykehusene. I dag er det Helse-Sørøst som styret sykehuset i Østfold, men regjeringens egne eksperter mener at de nye storfylkene kan styre sykehusene selv.