NRK Meny
Normal

Farlig avfall ble lagret ulovlig

Bedriften Gyproc AS i Fredrikstad får kritikk etter en inspeksjon fra Miljødirektoratet. Farlig avfall ble lagret ulovlig på et uteområde.

Gyproc AS

Gyproc får kritikk for lagring av store tanker med en blanding av maling og vann. En lekkasje kunne endt i naturen, ifølge en rapport fra Miljødirektoratet.

Foto: Gimmingsrud / Jon

Allerede i 2010 fikk bedriften beskjed om at denne lagringen var ulovlig. Den gang av fylkesmannens miljøvernavdeling.

I november i 2014 var folk fra Miljødirektoratet på inspeksjon og situasjonen var den samme.

Ved bedriften ble store tanker med en blanding av maling og vann oppbevart utendørs. Under inspeksjonen stod tankene på asfalt og ved en eventuell lekkasje kunne blandingen havne i et myr- og engområde 15 meter unna.

I rapporten etter inspeksjonen skriver Miljødirektoratet: «Vi ser alvorlig på at praksisen med lagring på dette området fortsetter og at forholdet ikke er rettet opp.»

Ledelsen beklager

– Det er en ren svikt fra vår side, sier administrerende direktør ved Gyproc AS Vidar Eikeset.

– Bedriften har informert alle ansatte om forbud mot å sette slike tanker med innhold ute. Det er innført rutine for å sørge for at tanker med innhold blir sendt bort fortløpende. Og det er kun tillatt med lager innendørs på plass med oppsamlingstro, fortsetter han.

– Hva tenker du om at dere får kritikk for samme ulovlige lagring ved to inspeksjoner?

– Nei, det tar vi selvkritikk på. Selvsagt.

Han legger til at innholdet i tankene primært er vaskevann fra gjennomspyling av malingsanlegg som brukes hver 5–6. uke. Og at det vil bli startet et prosjekt som skal se på mulighetene til å redusere vaskevann og eventuelt gjenbruk av vaskevannet i produksjon.

Vidar Eikeset

Bedriften tar selvkritikk for at samme feil er blitt påpekt ved to inspeksjoner med fire års mellomrom. Det sier Vidar Eikeset, administrerende direktør ved Gyproc.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Utslipp til luft

Bedriften produserer gipsbaserte byggeplater til byggebransjen.

Inspeksjonen avdekket ytterligere to avvik. Blant annet at kontrollen med utslippene til luft er mangelfull.

I rapportens del om måling av utslipp står det blant annet:

«Dette er mangelfullt, for eksempel mangler beskrivelse av målemetodene og hvordan man skal sikre seg at målingene blir tatt i perioder med representative produksjonsforhold.»

– Vi har rutiner for måling av luft og har rapportert det til fylkesmannen i Østfold. Miljødirektoratet tok over ansvaret fra fylkesmannen og deres rutiner ble ikke oversendt til oss før vi fikk det under tilsynet i november. Vi jobber nå med de nye rutinene og vil etterleve dem, avslutter Eikeset.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kan ha funnet farlig gods på strand

    Svensk kystvakt og redningstjeneste undersøker nå en pose som har drevet i land på Jutholmen vest for Koster. Ifølge Strømstad Tidning inneholder posen en ukjent, tyktflytende væske, og redningstjenesten mistenker at det kan være snakk om et skadelig stoff.

  • UP tok fire på Grålum

    Fire førere fikk forenklede forelegg i en UP-kontroll på Grålum i formiddag. Høyeste fart i 50-sonen var 61 km/t, opplyser Utrykningspolitiet.