Får penger til forebygging

Fredrikstad kommune får 500.000 kroner til universell forebygging av ekstremisme. Det er Kompetansesenter for kriminalitets-forebygging som står for tildelingen. Dette inkluderer blant annet kompetansehevende tiltak, utvikling av systemer og tiltak for kunnskapsbasert universell forebygging. Også Rakkestad kommune får penger. De får 100.000 kroner til kompetanseheving i flerkulturell forståelse for ansatte.