Far mishandlet sønn i 14 år, slo moren så hun aborterte

En 49 år gammel mann er dømt til fengsel for grov mishandling av sønnen og kona.

Fredrikstad tingrett

Fredrikstad tingrett. Mannen er dømt til tre års fengsel, men med dissens blant dommerne.

Foto: Stephan Reis / NRK

Det var en omfattende tiltale som ble lagt frem for Fredrikstad tingrett i forrige uke.

Det ble presentert et bilde av en gutt som ble fysisk og psykisk mishandlet av faren sin, fra han var to år og fram til han var 16.

Dommen forteller også om mangeårig voldsbruk mot guttens mor. En gang slo han henne slik at hun spontanaborterte.

Allerede da gutten begynte på skolen ble det slått alarm. De ansatte fattet mistanke om at han ble mishandlet.

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) i Fredrikstad ble koblet inn, men faren motsatte seg videre utredning. Skolen sendte bekymringsmeldinger til barnevernet. Da gutten var 16 år ble han akuttplassert.

Gutten hadde da fortalt om en rekke forhold, om både fysisk vold, trusler og skjellsord.

Moren benektet det først

Begge foreldrene benektet at det skjedde mishandling i hjemmet, men etter at moren flyttet fra faren bekreftet hun det gutten hadde fortalt.

I dommen fra Fredrikstad tingrett står det om mishandling i form av slag med belte, å bli løftet etter halsen, slag i ansiktet med knyttet hånd, slag i hodet med en bolle med mer.

Ved ett tilfelle, da gutten var femten år, tvang faren en gaffel langt inn i munnen på ham, angivelig fordi han spiste for sakte.

Retten fikk også høre om en far som kalte sønnen «taper», «homse», «mongo», og «pusling».

Slag førte til spontanabort

Tiltalen mot mannen omfattet også en rekke punkter om vold mot ektefellen, guttens mor.

Ifølge dommen var han voldelig mot kona gjennom en 20-årsperiode, fra sønnen ble født og til hun flyttet fra ham. Det handlet også om voldsbruk i form av slag, dytting og annen fysisk vold.

Da sønnen var 12 år gammel reiste familien i bil til en hytte, og mens de var i bilen slo mannen ektefellen med knyttet neve.

Som en følge av dette spontanaborterte hun i løpet ev det neste døgnet.

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år for 49-åringen, mens forsvareren la ned påstand om frifinnelse. Mannen erkjente ingen straffskyld da saken gikk for retten.

Dissens i retten

Det var dissens i retten om hvorvidt ektefellen ble mishandlet og hvor omfattende mishandlingen av sønnen var.

Flertallet, fagdommeren og en meddommer, fant bevis for at det som ble presentert i tiltalen måtte være riktig, mens den ene meddommeren mente sønnen kunne ha overdrevet og at ektefellens forklaringer var lite konkrete og vage.

Dommen ble fastsatt til fengsel i tre år, men et halvt år av straffen er gjort betinget. Mannen er videre dømt til å betale sønnen nær 370.000 kroner i erstatning og 100.000 kroner i oppreisning både til sønnen og til ektefellen.

49-åringen fikk dommen forkynt i Fredrikstad tingrett tirsdag ettermiddag, og han har 14 dager på å avgjøre om han vil anke den inn for lagmannsrett.