Får lov til å bygge enklere gangveier

Østfold får lov av Samferdselsdepartementet til å bygge enklere og billigere gang- og sykkelstier. Det skriver departementet i et brev.

Gang- og sykkelvei

Illustrasjonsfoto: Gang- og sykkelvei.

Foto: NRK
Byline Anne Ognedal
Journalist
Byline Remi Drageset
Journalist

Østfold fylkeskommune har søkt om å bygge gang og sykkelsti til Hvaler med lavere standard som et pilotprosjekt. I et brev skriver Samferdselsdepartementet at det kan fylkeskommunen avgjøre selv.

Samferdselspolitisk talsmann i Frp, Håvard Jensen, sier dette vil gjøre det mulig å få på plass flere tilbud til myke trafikanter raskere.

Håvard Jensen

Håvard Jensen, samferdselspolitisk talsmann, Østfold Frp.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

– Hvis vi er kreative og tenker oss om tror jeg vi kan doble mengden, sier Jensen som mener det må komme flere investeringer på gang- og sykkelvei.

– Kommuner som har sett at det ikke er noe fint å bygge gang- og sykkelvei til 30.000 - 40.000 kroner meteren, kan kanskje se en mulighet til å få ferdig veiene, mener Jensen og trekker fram Råde som eksempel på hvor en kan få mer gang- og sykkelvei nå.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: