NRK Meny

Får ikke brenne flere kister

Halden Kirkelige Fellesråd har fått endelig avslag på søknaden om å brenne flere kister ved Os krematorium i år. Miljødirektoratet slår fast at krematoriet ikke får gå ut over grensen på 200 kister i året. Grensen er satt på grunn av utslipp av kvikksølv i røykgassen, sier kirkeverge i Halden Jan Ivar Andreassen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Vil støtte beredskapsbåt

    Fylkesordføreren ønsker å bevilge 200 000 kroner til en beredskapsbåt. Nabbetorp båtforening i Fredrikstad samler inn penger til en akuttbåt som kan brukes når noen for eksempel faller i elven. Fylkesrådmannen er imot en slik bevilgning. Saken behandles i Fylkesutvalget 22. august.