SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Varsler bygging av vindturbiner

  Et nytt vindkraftanlegg er under planlegging i Dals Ed, sju kilometer fra Kornsjø i Halden. Anlegget planlegges med 10 turbiner som har en maksimal høyde på 230 meter. Norske miljømyndigheter er varslet i tråd med Europeiske regler slik at de har mulighet til å komme med uttalelser om vindkraftanlegget i Sverige.

  Norges største vindturbin
  Foto: Trønderenergi
 • Straffes for å hente ektefelle

  En 25 år gammel asylsøker fra Syria er dømt til utføre 44 timer samfunnsstraff, etter at han hjalp sin egen ektefelle over grensen med toget for et år siden.
  I Halden tingrett forklarte mannen at de to var gift på muslimsk vis, men at giftermålet ikke er gyldig etter norsk lov.