Fant bukter fulle av isopor

Langs Glommas utløp i Fredrikstad er små bukter overstrødd med isoporbiter. Kildene kan være mange, men én bedrift tar ansvar.

Isopor-forsøpling langs Glomma

Slik ser det ut ved utløpet av Glomma, der isoporbiter samles i bukter og viker og blåses opp på land. Naturvernforbundet sier det er ekstremt og frykter at mye også driver til havs.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Det er skjærgårdstjenesten i Fredrikstad som har satt lys på problemet etter at de ryddet langs Glommas vestre utløp i våres.

Langs hele elveløpet finner de biter av plastproduktet ekspandert polystyren (EPS), som går under fellesbegrepet isopor.

Isopor-bit i strandsonen

Isopor er et fellesnavn for produkter som lages av plasttypen polystyren. Det er svært lett og flyter på vannet. Vinden blåser rester av materialet inn i bukter i Østfold.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Denne uka ble det oppdaget flere bukter langs elva der det ligger store mengder isoporbiter av ulik størrelse.

Thomas Eriksen i Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad tror det stammer fra mange kilder.

– Det kan komme fra forskjellige typer byggeplasser, det kan være rester av fiskekasser og det kan komme fra bedrifter, mener han.

Produsent rydder bukter

I nærheten av de forsløplede buktene ligger bedriften Jackon, som produserer polystyrenplater til byggenæringen.

Administrerende direktør for Jackon Skandinavia, Hans Petter Olsen, sier de ikke kan utelukke at noe av plasten stammer fra deres anlegg.

Isopor lagret hos Jackon

Polystyrenprodusenten Jackon lagrer ferdige plaster utendørs. Det kan gå av biter, som det har gjort på stabelen på bildet, og noe blåser ut av området.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Biter av det lette plastmaterialet blir tatt av vinden når det håndteres utendørs på fabrikkens område. Dette er noe vi jobber mye for å minimere ved å tette gjerdene og sette filtre på avløp, sier han.

Jackon har lørdag satt i gang et ryddeprosjekt i strandsonen og buktene nær fabrikkanlegget. Det skjer etter at bilder av forsøplingen ble lagt ut på en Facebook-side denne uka.

I løpet av dagen er den ene av buktene blitt ryddet, mens en annen gjenstår.

Oppgitt naturverner

Naturvernforbundets Sten Helberg mener forsøplingen av de to buktene langs Glommas utløp er vanvittig.

Sten Johnny Helberg

Sten Helberg i Naturvernforbundet la ute en video fra en av de mest plastforurensende buktene langs Glomma. Det fikk en lokal plastproduserende bedrift til å reagere.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– På et så lite område så er dette ekstremt mye. Jeg tenker på alt som går videre ut i havet uten av vi fanger det opp, og det er mye som blir liggende i sivområder.

Han er glad for at bedriften Jackon følger opp som de gjør nå.

– Det er veldig bra at de tar ansvar, og vi vil gjerne samarbeide for å redusere forsøplingen, sier Helberg.

Naturvernforbundet skal filme elvestrekningen med drone for å kartlegge om det er flere steder som er like forsøplet som de to små buktene i Vesterelva, som ligger tre kilometer ut fra Fredrikstad sentrum.

Forsvinner aldri

And ved søppelsekker

Fuglelivet er rikt langs Østfold-kysten. Skjærgårdstjenesten mener forsøplingen er økende, men at det også samles inn mer søppel enn noen gang.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Ifølge Miljødirektoratet vil polystyren brytes ned til bitte små biter i løpet av 50 år – men de små bitene blir kanskje ikke brutt ned i det hele tatt.

Hans Petter Olsen i Jackon sier det mangler gode løsninger for retur av brukte polystyren-produkter, men at de ønsker å bidra til å rydde opp i sitt eget nærområde.

– Vi ble for noen dager gjort oppmerksom på at en bukt ved Krosnes var kraftig forsøplet. En del av den forsøplingen var EPS-produkter. Her fant vi rester fra båtunderlag, fiskekasser og emballasjeprodukter som vi ikke produserer. På området lå det også rester av EPS som ikke var mulig å identifisere, og det kan ikke utelukkes at noe av dette kan ha kommet fra vår fabrikk.