Fant bare ulovlige hummerteiner

Fiskeridirektoratet finner store mengder ulovlige hummerteiner i Oslofjorden.

Fiskeridirektoratents fartøy «Munin»

Fiskeridirektoratents fartøy «Munin».

Foto: Fiskeridirektoratet

Det er både skuffende og overraskende å registrere at det står så mye redksap i sjøen i fredningstiden for hummer.

Mannskapet på Fiskeridirektoratets fartøy STS «Munin»

Av i alt tolv teiner som mannskapet på Fiskeridirektoratents fartøy «Munin» sjekket under en kontroll denne uken, var ingen lovlige.

Alle teinene manglet forskiftsmessige fluktåpninger og kun en var korrekt merket, ifølge fartøyets rapport.

En hummerteine med hummerfangst ble beslaglagt ti meter fra hummerreservatet på Bolærne. Et stykke fra Hvaler fant «Munin» teiner med hummer under minstemålet på 25 centimeter.

Står for grunt

Også flere teiner som ble kontrollert torsdag og fredag var ulovlige.

– De står for grunnt, og disse skal ha rømningsvei. Flere av teinene vi har funnet, også i dag, har hatt fersk åte. Det betyr at teinene ikke er glemt eller mistet fra hummerfiske i høst, forteller mannskapet på «Munin» fredag ettermiddag.

For tiden holder Fiskeridirektoratets fartøy oppsyn med lysfisket etter brisling i Oslofjorden i samarbeid med kystvaktfartøyet KV «Nornen».

– Skuffende og overraskende

Men i ledige stunder driver direktoratets fartøy «Munin» vanlige oppsyn langs kysten i Oslofjorden.

– Det er både skuffende og overraskende å registrere at det står så mye redskap i sjøen i fredningstiden for hummer. Et stykke fra Hvaler fant vi en teine med tolv humre. To av dem var under minstemålet på 25 centimeter.

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det kun tillatt å fange hummer i perioden 1. oktober til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober til og med 31. desember.