Fant 1500 år gammel spenne i jernbanetrasé

Norges Metallsøkerforening hjelper fylkeskonservatoren i Østfold med å undersøke ny jernbanetrasé så utbyggingen ikke skal bli forsinket.

1500 år gammel bronsespenne funnnet i jernbanetrasè i Rygge

I Rygge har metallsøkere funnet bronsespenne fra folkevandringstiden i traseen for det nye dobbeltsporet.

Foto: Trond Are Johnsrud

På et jorde i Carlberg i Rygge er det funnet en draktspenne fra folkevandringstiden.

– Den er ganske sjelden, sier Erik Rønning Johansen, prosjektleder i Norges Metallsøkerforening.

Lørdag var det 22 og søndag var 15 metallsøkere i sving på deler av strekningen hvor det skal bli nytt dobbeltspor fra Moss til Rygge.

Blant funnene var et spinnehjul i bly, et gammelt vektlodd og en perle brent i leire.

– Slike perler ble brukt i romertiden. Det er et artig funn, det viser at vi ikke bare bruker metallsøker men også øynene.

Mye skrap

Men det meste metallsøkerne fant i helgen var bare skrap. Rundt 20 kilo med metallgjenstander av ulikt slag ble funnet.

– Bøndene er veldig fornøyd med det. De får ryddet opp gamle redskapsbiter som kan ødelegge redskapene som er i bruk i dag,

Erik Rønning Johansen i metallsøkerforeningen sender rapport om funnene til grunneierne, mens gjenstandene som er verdt å ta vare på skal til Kulturhistorisk museum.

– Vi gjør en dugnad for å ta vare på norsk historie, sier han.

Kan gi ny kunnskap

Fylkeskonservatoren har en arkeolog og to assistenter som gjør registreringer i området. En gravemaskin fjerner matjorda.

Slik kan fagfolkene se stolpehull og andre spor etter tidligere tiders bosetting. Arbeidet langs det framtidige dobbeltsporet skal foregå fram til desember.

– Nå får vi undersøkt et større sammenhengende område som kanskje kan gi oss ny kunnskap om bosettingen i området, trolig fra jernalderen, sier arkeolog Kristine Johansen i Østfold fylkeskommune.