Nesten 20 prosent færre elever vil lære å bygge

Elevtallet stuper etter flere år med stabil mengde søknader.

Bygg og anlegg er blant sektorene som trenger flere ansatte neste år.
Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

Førsteopptaket til de videregående skolene er klart. 90,7 prosent av dem som har søkt videregående utdanning neste skoleår i Østfold har fått tilbud om plass, 83,2 av dem på sine førstevalg. Så langt, så normalt.

Men noe Utdanningsdirektoratet merker seg med bekymring, er at det er i flere fylker store dropp i tallet på elever som søker bygg og anleggsteknisk utdanning. Bygg og anleggsteknikk er et område der landet trenger flere med fag- eller svennebrev, mener direktoratet.

Det vil bety færre studieplasser.

Kjetil Gunnerud Kristoffersen, fungerende direktør Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling

Helse- og oppvekstfag har en liten nedgang nå også, og der er det også ønsket med en økning. Men de store endringene skjer i bygg og anleggsteknikk, viser tallene.

Også her i fylket.

Nesten 20 prosent nedgang

– I Østfold er det en ganske klar nedgang i tallet på dem som har fått tilbud på videregående trinn 1 i bygg og anleggsteknikk. Der er nedgangen på 19 prosent. Og mindre årskull forklarer ikke dette, mener Kjetil Gunnerud Kristoffersen, som er fungerende direktør på Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling.

– Det vil avhenge litt av hvordan fylkene dimensjonerer, men det vil bety færre studieplasser.

Færre elever totalt

Et mindre årskull kan være en generell forklaring på hvorfor det i år er lavere totaltall for søkingen til videregående utdanning.

– Det er noen færre søkere i år enn tidligere. Men andelen som kommer inn på førstevalget er relativt lik. At det er færre søkere skyldes sannsynligvis at det er et mindre ungdomskull, spesielt siden vi ser forskjell i tallet på søknader til førsteårsutdannelsen, forklarer Kristoffersen.