NRK Meny
Normal

Færre anmeldt for trygdesvindel

NAV mener en av årsakene er den store omorganiseringen av etaten.

Trygdesvindel

Færre ble anmeldt for trygdesvindel i Østfold i 2008 sammenlignet med 2007.

Foto: Grafikk:Tor René Stryger / NRK

Det sier avdelingsdirektør Lars Petter Maurseth i NAV (Norges arbeids- og velferdsetat) kontroll Øst.

- Delvis fordi en måtte bruke mer resursser på trygdeutbetalinger. Det har også blitt brukt mye krefter på flytting av arbeidsoppgaver i den nye etaten. I det hele tatt har det vært mange momenter som har påvirket antallet anmeldelser i 2008, sier Maurseth til NRK Østfold.

Nedgang over hele landet

For mens det i 2007 ble anmeldt trygdesvindel for 6,2 millioner kroner i fylket, gikk dette beløpet ned med 700 000 kroner i 2008. Negangen i antallet saker som er anmelt av NAV skjer også i resten av landet (se tabell).

Antall personer anmeldt i 2007 og 2008

Fylke

Antall personer anmeldt i 2007

Anmeldt beløp i 2007 (i kroner)

Antall personer anmeldt i 2008

Anmeldte beløp i 2008

Østfold

64

6 200 702

62

5 468 165

Akershus

96

11 193 916

100

8 985 350

Oslo

222

36 718 040

194

31 695 694

Hedmark

33

4 142 589

58

4 709 906

Oppland

44

3 737 989

29

3 337 528

Buskerud

65

8 073 441

51

8 638 370

Vestfold

75

7 644 120

69

5 952 512

Telemark

77

7 081 198

49

4 823 370

Aust-Agder

26

1 834 910

14

1 458 019

Vest-Agder

55

8 050 062

60

5 988 234

Rogaland

141

16 822 631

108

16 536 954

Hordaland

162

20 617 355

115

15 434 039

Sogn og Fjordane

15

2 771 447

22

4 616 260

Møre og Romsdal

57

7 059 110

41

4 448 004

Sør-Trøndelag

112

12 017 163

107

10 827 922

Nord-Trøndelag

44

5 094 749

58

4 750 014

Nordland

76

10 525 143

98

10 541 275

Troms

64

8 915 142

43

4 548 526

Finnmark

19

2 676 480

18

2 287 744

Bosatt i utlandet

2

1 245 399

3

225 564

Ved siden av omorganiseringen av NAV, tror direktør Maurset i NAV kontroll Øst at årsaken er naturlige svingninger.

- Vi ser hvert år at dette tallet på anmeldelser går opp eller ned. Slike svingninger er helt naturlig, sier Maurseth.

- Utvikler ekspertise

Han mener etaten etter omorganiseringen står sterkere rustet til å avsløre trygdesvindel enn før.

- Det er jeg helt overbevist om. Vi har etablert en helt ny kontrollavdeling hvor vi utvikler ekspertise på området.

- Samtidig fikk vi nå i januar lovendringer som gir oss utvidede fullmakter, og som gjør arbeidet med å avsløre misbruk enklere, sier Maurseth.

Utveksle info

NAV får nå blant annet adgang til å utveksle informasjon med forsikringsselskaper og til kontrollbesøk på arbeidsplasser i særlig utsatte bransjer.

Endringene i lovverket innebærer også at det innføres en plikt for personer som mottar trygdeytelser til å la seg undersøke eller intervjue av den sakkyndige eller legen NAV bestemmer.

Kan pålegge

Videre vil alle som kan bidra til oppklaring i en sak der det er mistanke om misbruk kunne bli pålagt å gi opplysninger.

Det er også gitt noe utvidede muligheter for å kreve tilbake ytelser som er feilutbetalt. De som har handlet forsettelig eller grovt uaktsomt vil bli pålagt å betale et rentetillegg på 10 prosent av tilbakebetalingsbeløpet. Les: Nye virkemidler i kampen mot trygdemisbruk .

Endringene trådte i kraft i januar i år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Tilhenger stjålet i Halden

    Tyver har brutt seg inn i et uthus, og stjålet en tilhenger i Bergbyveien i Halden. Det skriver politiets operasjonssentral på Twitter.

  • Demonstrere mot høyspentkabel

    Over hundre personer har møtt opp for å demonstrere mot den planlagte høyspentkabelen fra Fredrikstad til Hvaler. Mange reagerer på at kabelen delvis skal gå i luften. De som demonstrerer ønsker at kabelen skal gå under bakken hele veien.

    HØYSPENTKABEL
    Foto: LARS HÅKON PEDERSEN / NRK