Færre sommervikarer etter brann

Det er ingen planer om permittering etter brannen på Saugbrugs i februar, men sommervikarene kan det bli færre av.

Norske Skog Saugbrugs

KAN BLI FÆRRE SOMMERVIKARER I 2011. Norske Skog Saugbrugs er en norsk papirfabrikk i Halden, og sysselsetter 600 personer.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den 2. februar ble det termomekaniske masseanlegget, som forsyner papirmaskinene ved Norske Skog Saugbrugs, skadet i brann.

Ingen ansatte ble skadet i hendelsen, men de materielle skadene er omfattende, og bedriften regner ikke med å kunne produsere for fullt før i juni.

Les også:

Norske Skog Saugbrugs

BRANN KOSTER 25 MILLIONER. Skade på eiendom og avbrudd i driften er forsikret med en egenandel begrenset oppad til rundt NOK 25 millioner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Slipper å permittere

All produksjon ved fabrikken ble stanset som følge av brannen, men i ettertid er en papirmaskin (PM4) startet opp igjen og har nå en normal produksjon på 10 000 tonn per måned.

Norske Skog Saugbrugs regner med å ha et produksjonstap på 30-35 000 tonn per måned (PM5 og PM6) mens maskinene står.

Administrerende direktør Olle Axell sier at de foreløpig ser ut til å slippe å permittere ansatte på grunn av brannnen

- Vi holder på å se på hvordan vi skal organisere oss i denne sommeren, sier han til nrk.no.

Kan bli færre sommervikarer

Saugbrugs, som er en av Haldens aller største bedrifter, har hver sommer behov for et stort antall sommervikarer.

Norske Skog Saugbrugs i Halden sysselsetter rundt 600 personer på de tre papirmaskinene og tilhørende støttefunksjoner.

Axxell sier det kommer til å bli hentet inn sommervikarer i 2011 også, men at bedriften trolig ikke vil ha behov for like mange sommervikarer som tidligere.

- Kanskje ikke i samme antall som i en normal-sommer, men det er for tidlig å si noe konkret om det, sier han.