Få fedre i Østfold tar pappaperm

Østfold ligger lavest på foreldrekvoteuttak, sammen med Finnmark og Telemark, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men på landsbasis er det flere som tar ut pappaperm.

I gjennomsnitt benyttet 70 prosent av fedrene seg av full fedrekvote eller mer i 2015. Til sammenligning var andelen 60 prosent i 2008.