Få fedre i Østfold tar pappaperm

Østfold ligger lavest på foreldrekvoteuttak, sammen med Finnmark og Telemark, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men på landsbasis er det flere som tar ut pappaperm.

I gjennomsnitt benyttet 70 prosent av fedrene seg av full fedrekvote eller mer i 2015. Til sammenligning var andelen 60 prosent i 2008.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Togtrafikken stengt

    Som følge av treet som falt over toglinjen i Fredrikstad er togtrafikken mellom Råde og Fredrikstad midlertidig stanset., melder Bane NOR.

  • Brannfare ved toglinje

    Politiet i Øst har fått melding om et tre som har falt over toglinjen i utkanten av Fredrikstadtunnelen. Treet har også dratt med seg en høyspent. Det er fare for at dette skal ta fyr, melder politiet. Utrykningspersonell er på vei.