Vegvesenet skremt etter kontroller: – Resultatet er nedslående

Hvert femte tunge kjøretøy som ble kontrollert av Statens vegvesen i fjor hadde alvorlige feil eller mangler.

Dårlig sikt vogntog

Gjennom hele fjoråret har Statens vegvesen holdt kontroller. Resultatet er skremmende, mener Erik Wolff.

Foto: STATENS VEGVESEN

– Selv om de fleste vi stopper har alt i orden, så er disse tallene skremmende høye, sier seksjonsleder Erik Wolff i Statens vegvesen region Øst.

Tallene han snakker om, er antallet tunge kjøretøy på norske veier som hadde så alvorlige feil eller mangler at de ikke fikk kjøre videre før feilen var utbedret - såkalt bruksforbud.

Av 88.000 tunge kjøretøy som ble kontrollert i fjor, fikk førerne av snaut 20.000 kjøretøy et slikt pålegg. I tillegg var 1566 av forholdene så alvorlige at førerne ble anmeldt.

Over 1100 av anmeldelsene ble skrevet i Region Øst, som omfatter fylkene Hedmark og Oppland, Akershus, Oslo og Østfold, med Norges største grenseovergang ved Svinesund.

– Hos oss kommer det stort sett utenlandske vogntog. Disse vet at de skal over Norges største grenseovergang, og de prøver å holde ting orden. Men resultatet er nedslående, sier fagleder Øyvind Grotterød, som er ansvarlig for kontrollene på Svinesund.

Øyvind Grotterød

Fagleder Øyvind Grotterød ved Statens vegvesen avdeling Svinesund holder daglig utkikk etter tunge kjøretøy som kjører ulovlig.

Foto: Heidi Gomnæs

– Ren juks og manipulering

Overlast, dårlig lastsikring og dårlig sikt var de vanligste grunnene til at det ble gitt bruksforbud i fjor.

Men vegvesenet avslørte også at mange førere brøt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, som blant annet sier at førere av tunge kjøretøy skal ta minst 45 minutters pause etter maksimalt fire og en halv times kjøring.

Erik Wolff, Statens vegvesen

Erik Wolff er bekymret over det høye antallet tunge kjøretøy med feil.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

På landsbasis ble 1374 førere anmeldt for dette i fjor.

– Når vi anmelder for dette, er det snakk om grove brudd på reglene. I mange tilfeller er det ren juks og manipulering. Da setter man seg selv og andre i fare langs veien og man ødelegger konkurransegrunnlaget for de som driver etter regelverket. Vi ser svært alvorlig på slike brudd, sier Wolff.

Stoppes med farlig last

I tillegg ble 1018 tunge kjøretøy med farlig last, såkalt ADR-transport, kontrollert i fjor. 75 av disse ble anmeldt, mens 289 fikk bruksforbud.

Dette er biler som frakter eksplosiver, syre eller andre skadelige kjemikalier. Dårlig sikring av disse kan skape livsfarlige situasjoner, forteller Grotterød.

– Vi ser at mange av de utenlandske sliter med å ha ting i orden når det gjelder farlig gods. Det kan være alt fra at det er dårlig teknisk stand på kjøretøyene til sjåfører som mangler kompetanse. I verste scenario kan det bli livsfarlig, sier han.

På den positive siden viser det seg at tilstanden til dekk og kjettinger har blitt bedre de siste årene.

Tidligere var nesten en tredjedel av bruksforbudene gitt på grunn av dårlige dekk og kjetting, ifølge vegvesenet. I fjor var tallet nede i snaut 300 tilfeller.

Vogntog med 23,7 tonn overvekt

Dette vogntoget ble stoppet på Taraldrud i Ski med nesten 24 tonn i overvekt i desember. Føreren fikk en bot på 170.000 kroner.

Foto: Statens vegvesen