Enorme saltskader etter vinteren

Dramatisk store saltskader på vegetasjonen langs veiene etter lang og snørik vinter.

Måking av snø

Sist vinter er det saltet over 200.000 tonn salt i Norge, omtrent like mye som forrige sesong som hadde det høyeste saltforbruket noen gang i Norge.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Skadene er dramatiske, både i Buskerud, Nordre Vestfold, i Bærum og i Østfold, sier Per Anker Pedersen ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

Det er første gang Anker Pedersen har sett skader helt til toppen av 30-40 år gamle trær.

- På bjørk, som er særlig utsatt for saltsprut, kan det påvises skader i større avstand enn for andre treslag. Det er ingen tvil om at skadene har sammenheng med vegsalting, sier han.

Han har forsket på effekter av salt på vegetasjon siden 1991 og mener skadene etter denne vinteren er langt større enn etter de tidligere skadeårene 2003 og 2006.

Les også:

Saltskader etter vinteren

Forsker forklarer de store skadene i år med en kombinasjon av en hard vinter, salting selv i kalde perioder samt lite nedbør. Bildet viser saltskadede trær i områdene rundt Gardemoen.

Foto: Statens Vegvesen

Alvorlige skader

- Skadene vi ser nå er alvorlige og de må vi møte, sier Lars Erik Hauer, leder for Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Han mener saken illustrerer de utfordringer Vegvesenet har med å forene hensyn til miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Vegvesenet driver et større prosjekt for å begrense ulempene ved vegsalting, og planlegger nå en saltkonferanse for å få nye innspill fra brukere og fagmiljøer.

200 000 tonn salt

Sist vinter er det saltet over 200.000 tonn salt i Norge, omtrent like mye som forrige sesong som hadde det høyeste saltforbruket noen gang i Norge.

Saltforbruket har med unntak av en topp vinteren 1994/95 økt svakt fra ca 60.000 tonn tidlig på 90-tallet, passerte 100.000 tonn i 2004/05 og har siden økt kraftig.

Noe av forklaringen er at flere veger saltes vinterstid, for en stor del på grunn av økende trafikk.

Økningen forklares også med redusert erfaringsnivå blant brøytebilsjåførene etter privatiseringen av daglig drift av vegnettet fra 2003.

SE: Rekordmye salting