Enighet om byggfagene

16 timer på overtid ble Byggenæringsns Landsforening og Fellesforbundet enige i et forslag for tariffavtale. Et anbefalt resultat skal til uravstemning blant medlemmene, opplyser Fellesforbundet.

Forslaget innebærer at minstelønnen heves til 193,60 i timen for fagarbeidere, og til 174,00 for ufaglærte uten bransjeerfaring. 500 ansatte i 17 bedrifter i Østfold risikerte å gå ut i streik hvis ikke meklingen førte fram.