Enige om politisk samarbeid i Moss

Høyre, KrF, Venstre og FrP har inngått en politisk avtale i Moss. Avtalen medfører at det blir innført parlamentarisme i 2012

Tage Pettersen (Høyre)

Tage Pettersen (H) blir ny ordfører i Moss.

Foto: Høyre

Partiene er enig om å innføre parlamentarisme innen 1. august 2012. Det vil bli tre byråd - en fra hver av partiene Venstre, Høyre og FrP.

Høyre vil lede byrådet og de vil også ha ordføreren i byen, Tage Pettersen.

– Dette har blitt et veldig godt team. Vi har hatt 15 dager på oss til å fremforhandle denne avtalen. Vi har et veldig solid flertall i bystyret etter 17. oktober, når vi konstituerer oss, så derfor har vi brukt den tiden vi har trengt, sier Pettersen til NRK.no.

Se den politiske samarbeidsavtalen:

Dro på fjelltur

Samarbeidspartiene har fått kritikk for å ha brukt for lang tid på forhandlingene. Blant annet har de benyttet noe av tiden på å reise til fjells.

Men Tage Pettersen hevder at forhandlingene ikke har vært tøffe.

– Akkurat fjellturen er vel et eksempel på at vi har tatt oss god tid til å være familiemennesker innimellom dette her. Vi har vært trygge på hverandre og trygge på det flertallet velgerne ga oss.

Fikk gjennomslag for tre saker

Gruppeleder Erlend Wiborg på fylkestinget (Frp)

Erlend Wiborg (Frp) blir varaordfører i Moss.

Foto: Birger Kjølberg / NRK
Sindre Westerlund Mork

Sindre Westerlund Mork (V) blir leder for SOK.

Foto: Christoffer Biong

Erlend Wiborg (Frp) blir varaordfører i byen. Han er fornøyd etter å ha fått gjennomslag for flere av sitt partis saker.

– Vi gikk til valg på tre hovedsaker. Den ene var å redusere eiendomsskatten hvert eneste år. Så er det at hvis det blir aktuelt med bompengering, så skal det ut på en folkeavstemning. Så handler det sist men ikke minst om en styrking av eldreomsorgen, med valgfrihet for de eldre, sier han.

– Disse tre sakene fikk vi gjennomslag for hos alle de fire borgelige partiene.

Venstre skal styre skolen

Det etableres tre utvalg, som alle har ni medlemmer. Både utvalget for miljø, teknisk og samferdsel, og utvalget for helse og sosial skal ledes av Høyre.

Sindre Westerlund Mork (V) blir leder for utvalget for skole, oppvekst og kultur.

– Venstre har en ydmyk inngang til det store arbeidet vi skal gjøre i posisjon. Vi er stolte over at vi nå skal lede skole, oppvekst og kulturutvalget (SOK) fram til det blir byråd. For Venstre er skole det viktigste tjenesteområdet, sier Westerlund Mork i en pressemelding.