Engelsk viktigere enn idrett

De videregående skolene må i større grad sikre at elevene får alle fagtimene de har krav på i løpet av et skoleår. Det går nå på bekostning av kultur- og idrettsdager.

Klasserom

Det blir mer klasseromsundervisning i fremtiden dersom de videregående skolene skal klare å gi tilbake skoletimene elevene taper når de er på eskursjoner eller har aktivitetsdag.

Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

Undervisningsministeren har bestemt at elever må ta igjen alle fagtimer de mister når de er på aktivitetsdager, teaterturer og utflukter.

Ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad er idrettsdagen avlyst for å imøtekomme ministerens krav.

Elevene må istedet bruke dagen på å ta igjen tapte fagtimer.

Kan ikke være på to steder samtidig

I tillegg til å avlyse idrettsdagen, blir det vanskelig å arrangere kulturaktiviteter eller planlagte ekskursjoner i den videregående skolen heretter.

Elevene skal nemlig sikres alle fagtimene sine, og hvis de deltar på andre skoleaktiviteter, må de tapte timene tas igjen senere.

- Elevene kan ikke ha norsk og engelsk samtidig som de er på en eskursjon, og de timene de mister når de er på tur, må de ta igjen på et annet tidspunkt, sier Carsten Dyndale, assisterende rektor ved Frederik II videregående skole .

Ulempe for alle

Med 50 klasser og 250 ulike fag blir det komplisert å ta igjen tapte enkelttimer for alle elevene i en veldig fastspikret timeplan.

- Vi har bare tre timer vi kan disponere til å gi tapte fagtimer tilbake til elevene, og det er møtetiden til lærerne, sier Dyndale.

En slik løsning går også utover elevene.

- Det sier seg selv at det er mange fag og timer som skal tas igjen eller gis tilbake til elevene, og det blir uoversiktlig og skaper en uforutsigbar arbeidsdag, sier assisterende rektor.

Den kan føre til at verken elever eller lærere vet fra uke til uke hvilke fagtimer de må ta igjen i de tre møtetimene.

Fag viktigere enn alternative dager

Elevene ved skolen er selvfølgelig opptatt av temaet, og problemet er diskutert i elevrådet ved Frederik II.

- I hovedsak er det positivt at vi skal få de timene vi har krav på, men vi trenger også de alternative dagene, som for eksempel en idrettsdag, hvor vi opplever noe annet enn skolebenken, sier elevrådsleder Johanne Gjerdsbakk.

Men det får ikke elevene ved skolen oppleve i år.

- Vi må rett og slett avlyse aktivitetsdagen fordi vi ikke klarer å legge en opp en slik dag samtidig som vi skal ivareta alle lærerplanmålene i alle fagene, sier Carsten Dyndale.

- Når vi har aktivitetsdag, mister elevene fagtimer som da må planlegges på nytt og gis tilbake til elevene. Det får vi ikke plass til på timeplanen, så da har vi rett og slett valgt å ikke arrangere aktivitetsdag, sier han.

Lengre skoledager

- Det syns vi rett og slett er veldig negativt. Aktivitetsdagen er en veldig fin dag hvor elvene får utfoldet seg selv ikke bare oppe i hodet, men også fysisk, sier elevrådsleder Gjerdsbakk.

Hun håper at fylkeskommunen kan se konsekvensene av at elevene må ofre aktivitetsdagen til fordel for tapte fagtimer.

- Fylkeskommunen må skjønne at dette er politikk som ser bra ut på papiret. De ser ikke på innholdet og hva elevene faktisk opplever på for eksempel en aktivitetsdag, sier elevrådslederen.

Og hun utvider gjerne skoledagen for å få plass til alle timene.

- Det syns jeg er helt ok, sier Johanne Gjerdsbakk, elevrådsleder ved Frederik II videregående skole.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 23-nyhetene fra Østfold

    Programleder: Bengt-Eigil Ruud