Endrer ikke terskel-taktikk

Nexans stoler på at staten bidrar til at svenske myndigheter åpner for endringer ved Svinesundstersklene.

Skandi Acergy

Da skipet 'Skandi Acergy' skulle hente kabler på Nexans anlegg i Halden i 2009, var det såvidt det 156,9 meter lange og 27 meter brede skipet kom seg inn over Svinesundstersklene. Flere slepebåter måtte til, og tidevannet måtte stemme eksakt, da skipet som stikker 12 meter dypt, skulle inn og ut av Ringdalsfjorden ved Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saken om fjerning eller senking av Svinesundstersklene i Ringdalsfjorden i Halden kommune har pågått i mange år.

Tersklene skaper vansker for kabelfabrikken Nexans, som har problemer med å kunne ta inn de største kabelskipene til sin fabrikk på Knivsø i Halden.

Etter fire måneders venting kom et svar fra det svenske miljødepartementet til Kyst- og Fiskeridepartementet (FKD).

Svenskene er avvisende til å gjøre endringer rundt Svinesundstersklene, og ber istedet Norge bidra til å beskytte naturresuuserser i fellesskap med Sverieg i grenseområdene.

Les også:

Nexans, Halden

På kabelfabrikken på Knivsø i Halden produserer de rundt 600 ansatte høyteknologiske kabler i stort volum, med leveranser til avanserte land- og havbaserte prosjekter over store deler av verden. Et nei til å fjerne tersklene kan få konsekvenser for om fabrikken kan ta på seg de største kabeloppdragene, sier Nexans.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Stoler på staten

Det er flere av regjeringens nåværende og tidligere ministre som har engasjert seg i terskel-spørsmålet, som kan true arbeidsplasser på Nexans i Halden.

I 2009 engasjerte daværende fiskeriminister Helge Pedersen og utenriksminister Jonas Gahr Støre seg i Nexans problemer med tersklene under Svinesundbruene.

I juni var nåværende fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til Nexas i Halden etter initiativ fra Halden kommune.

- Vi samarbeider med Halden kommune og øvrige norske myndigheter i denne saken, sa kommunikasjonsdirektør i Nexans Kristin Hessen til nrk.no før ministerbesøket i juni i år.

Selv om det svenske svaret på FKDs forespørsel er lunken, vil ikke Nexans endre taktikk i forhold til norske myndigehter.

- Vi endrer ikke taktikk som følge av dette. Under besøket fra statsråd Berg-Hansen lovet hun å holde kontakten med de svenske myndighetene også i annen form enn ved brevskriving. Vi avventer hennes utspill i saken, sier Kristin Hessen til nrk.no.