En milliard til riksveitiltak

Statens vegvesen skal de neste seks åra bruke over en milliard kroner på riksvegtiltak i Østfold. Det går fram av Statens vegvesens handlingsprogram for 2018–2023. De store summene går til de store prosjektene, men også gang- og sykkelveier er et satsingsområde.

Eksempler på investeringstiltak i Østfold er gang- og sykkelvei på strekningen Sandbakken–Skjeberg, strekningen Tigerplassen–Noreløkka og Slitu–Sekkelsten.

Syklist i Moss
Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK