Normal

En halv milliard til bruer i Østfold

Det skal brukes opp mot 568 millioner kroner på utbedring av bruer på fylkesveiene i Østfold de neste ti årene. Det har fylkestinget vedtatt i ettermiddag.

Kjøkøysundbru

Kjøkøysund bro på fylkesvei 108 mot Hvaler er blant de høyest prioriterte broene.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Høyest prioritet har Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 mellom Fredrikstad og Hvaler. St. Marie bru i Sarpsborg, en av bruene ved Sarpsfossen, er også svært høyt prioritert.

Videre på prioriteringslisten står de øvrige bruene på FV118 ved Sarpsfossen, Asmalsund bru, Huls bru, Grimsø bru, Bliksland bru, Fossebekksundet bru, Fossum bru, Vamma bru, Kroksund bru og Vatvet bru.

Låner en halv milliard

Olav Moe

Olav Moe er leder av samferdsel- miljø og klimakomiteen i Østfold.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Leder av samferdsel-, miljø- og klimakomiteen i Østfold fylkeskommune Olav Moe er sikker på at dette vedtaket skal sikre et godt vedlikehold av bruene i fylket.

– Det er selvfølgelig veldig mye penger. Det viser at vi nå ønsker å satse på dette, at vi tar det på alvor og at vi vil at brusikkerheten skal ha høy prioritet, sier Moe.

– Hvordan skal dette finansieres?

– Planen var å bruke årlige bevilgninger til dette over en tiårsperiode. Men det ble ikke nok. Vi er nødt til å bruke lånefinansiering. Vi bruker 30 millioner av investeringsmidler årlig og betaler renter og avdrag på et lån på ca. en halv milliard kroner, forklarer Moe.

Han understreker at det er gjennomført en detaljert gjennomgang av bruene, en beskrivelse av teknisk tilstand. Det blir nå startet et arbeid med utbedring.

– Jeg er helt trygg på at dette nå er godt ivaretatt og at vi fortsatt kan kjøre trygt over broene i Østfold.

Arbeidet med bruene starter allerede inneværende år.

Store behov på 17 broer

Da Statens vegvesen gjennomførte en kontroll av bruene på fylkesveinettet nylig, ble konklusjonen at tilstanden for 17 av bruene var kritisk. Kritisk i denne sammenheng betyr ikke at det medfører risiko å kjøre på bruene, men at byggverkets levetid kan bli dramatisk redusert dersom det ikke gjennomføres omfattende vedlikeholdsarbeid.

Fylkestinget har også vedtatt at det skal arbeides videre med gang- og sykkelvei på Hvaler.

Sarpebrua over Sarpefossen

Broene ved Sarpsfossen er blant dem som har stort behov for vedlikehold.

Foto: Rainer Prang / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Smuglere stanset på E6

    To falskregistrerte biler ble stanset på E6 ved Årum tidligere i dag, og der ble totalt 595 liter brennevin og 29.800 sigaretter beslaglagt av Tolletaten. Tre personer er pågrepet.

    Tollbeslag ved Årum
    Foto: Tolletaten
  • Nederlag for FFK

    Raufoss slo Fredrikstad FK 3-1 i kveldens kamp på Raufoss stadion. FFK måtte gi fra seg topplassen, og dro derfra som nummer to på tabellen.