NRK Meny
Normal

Eldre slipper å dra på sykehus

Sykehjemspasienter trenger ikke å dra til sykehus for behandling. Sykehjemslegene kurses i stedet.

Eldreomsorg, sykehjem

Eldre ved sykehjem i Østfold skal få mer behandling på hjemmet og i mindre grad bli sendt til sykehus enn før.

Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

Nå kan sykehjemspasienter snart slippe å bli sendt til sykehus for behandling.

– Eldre pasienter kan bli verre på sykehus

Sykehuset Østfold utdanner 65 sykehjemsleger til å utføre blant annet intravenøs behandling og annen behandling som tidligere krevde et sykehusopphold.

– Et sykehusmiljø består av veldig mange personer og veldig mange rom, slik at eldre ofte blir forvirret og får forverrelse av sin tilstand på sykehus, sier overlege Øystein Almås ved Sykehuset Østfold.

Kurser 65 sykehjemsleger

Derfor ønsker sykehuset nå at flere eldre pasienter skal behandles ute på sykehjemmene.

For å nå dette målet har sykehuset satt i gang med kursing av 65 sykehjemsleger i Østfold.

Dermed skal sykehjemmene kunne tilby eksempelvis intravenøs behandling som før måtte gjøres på sykehuset.

– Sparer mye

Kommuneoverlege Bjarne Damslora i Fredrikstad er positiv til den nye ordningen.

– Fordi det er et mye bedre tilbud for de pasientene som ikke absolutt trenger et sykehusopphold, sier Damslora.

Likevel er det kommunene som blir sittende igjen med regningen for økt behandling på sykehjemmene.

Bare i fjor sparte Sarpsborg kommune Sykehuset Østfold for 122 pasienter, som i stedet ble behandlet på sitt lokale sykehjem.

– Best for pasientene

Men Sykehuset Østfold avviser at besparelse er motivasjon for den nye ordningen, derimot er dette et godt tilbud til de eldre pasientene.

– Jeg er temmelig sikker på at heller ikke sykehuset i første omgang ser på dette som et sparetiltak. Vi er alle enige om at de gamle pasientene som ligger i sykehjem har det best når de får behandling der, sier Damslora.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Krever svar om Ankomstsenteret

    Arbeidstilsynet varsler at de vil stanse den midlertidige driften av Ankomstsenteret for asylsøkere i Råde dersom de ikke får opplysningene de etterspør fra Utlendingsdirektoratet. Det skriver Fredriksstad Blad. Dette gjelder opplysninger om arbeidsforhold og sikkerhet.

  • Kort tid på sykehjem

    Sykehjemsbeboere i Fredrikstad bor i snitt 1 år og 7 måneder på sykehjemmet. Det er langt under landsgjennomsnittet på drøyt to år. Ifølge Helsedirektoratet er det store forskjeller i oppholdstid for sykehjemspasienter, og kort botid kan bety at tilbudet ikke er tilpasset behovet.