Ekstremisme på timeplanen

Nå skal elever få ekstremisme og radikalisering på timeplanen. Målet er å forhindre at unge reiser ut for å bli fremmedkrigere.

Anne-Kari Sønsterød

Anne-Kari Sønsterød jobber med forebygging i Fredrikstad kommune.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Nå er det laget et undervisningsopplegg for elever på ungdomsskolen, forteller Anne-Kari Sønsterød som jobber med forebygging i Fredrikstad kommune.

– Her har man satt av tid til å legge det inn i ulike fag, for eksempel samfunnsfag.

Utfordringer

Fredrikstad kommune har store utfordringer med radikalisering og Østfold er det fylket i landet med flest fremmedkrigere.

Et av tiltakene i Fredrikstad nå er å lære unge om ekstremisme og radikalisering. Det vil kommunen ha inn på timeplanen og det er satt opp egne læremål for elevene.

– Eleven skal kunne forklare begrepene radikal, radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet. Altså fenomenkunnskap.

Elevene skal også kunne gi eksempler på straffbare handlinger som havner under definisjonen hatkriminalitet.

– I tillegg skal de kunne reflektere over og diskutere hvilke radikale ord og handlinger som er akseptable og uakseptable uavhengig av norsk lov, sier Sønsterød.

Håper å hindre reiser til Syria

Totalt har politiet informasjon om at sju personer har reist fra Fredrikstad til Syria og Irak. I alt har rundt 70 personer her i landet reist ut, men man frykter at tallet er mye høyere.

Målet med undervisningen er å forhindre at så mange reiser til Syria for å krige.

– Vi håper jo selvfølgelig at elevene blir bevisste i forhold til egne holdninger og kommunikasjon med hverandre, avslutter Anne-Kari Sønsterød i Fredrikstad kommune.