Ekstraordinært barnevernsmøte

Etter å ha gransket barnevernet i Fredrikstad, vil revisjonen legge fram sine funn i et ekstraordinert møte.

Barnevern (Illustrasjonsfoto)
Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Barnevernet i kommunen har vært preget av personalkonflikter, og barn har måttet vente lenger enn det som er lovlig på å få sine saker behandlet.

Legger fram rapporten

Med bakgrunn i mistanke om uregelmessigheter i saksbehandlingen i barnevernet, ba Rådmannen i mars 2006 revisjonen om en granskning utover gitte funn som administrasjonen allerede hadde gjort.

Revisjonen har nå avsluttet sitt arbeid og rapporten blir behandlet i et ekstraordinært møte i kontrollutvalget tirsdag 22.august.

I etterkant av møtet vil Rådmannen og Kontrollutvalgets leder informere om rapporten og resultatet av behandlingen i Kontrollutvalget, melder kommunen.