NRK Meny
Normal

Ekstraordinært barnevernsmøte

Etter å ha gransket barnevernet i Fredrikstad, vil revisjonen legge fram sine funn i et ekstraordinert møte.

Barnevern (Illustrasjonsfoto)
Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Barnevernet i kommunen har vært preget av personalkonflikter, og barn har måttet vente lenger enn det som er lovlig på å få sine saker behandlet.

Legger fram rapporten

Med bakgrunn i mistanke om uregelmessigheter i saksbehandlingen i barnevernet, ba Rådmannen i mars 2006 revisjonen om en granskning utover gitte funn som administrasjonen allerede hadde gjort.

Revisjonen har nå avsluttet sitt arbeid og rapporten blir behandlet i et ekstraordinært møte i kontrollutvalget tirsdag 22.august.

I etterkant av møtet vil Rådmannen og Kontrollutvalgets leder informere om rapporten og resultatet av behandlingen i Kontrollutvalget, melder kommunen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Flytter passkontoret til Grålum

    Øst politidistrikt har vedtatt å flytte passkontoret fra Råde til Grålum i Sarpsborg. Dato for flytting er ennå ikke satt, og vil trolig først kunne skje i siste halvdel av 2018. Passkontoret skal flyttes for å få lokaler som er egnet til å utstede nye nasjonale ID-kort og plass nok til nytt saksbehandslingssystem for pass. Det forteller Heidi Vinsrud som er seksjonssjef for forvaltningseksjonen i Øst politiditsrikt.

    Passkontoret
    Foto: Britt Kristin Ese / NRK
  • Brann i apparat under operasjon

    En operasjon ved Sykehuset Østfold Moss måtte avbrytes etter 15 minutter da det plutselig slo flammer ut av et apparat på operasjonssalen. Det skriver Moss Avis. Hendelsen skjedde i desember og er meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den kunne ha vært farlig både for kirurg og pasient, sier Tom Nordby, avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, til avisen.