NRK Meny
Normal

Eivind ønsker flest flyktninger velkommen

Hvaler tok i fjor imot flest flyktninger i Østfold sett i forhold til innbyggertallet. – Vi tar vårt ansvar alvorlig, sier Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge (Frp).

Ordfører Eivind Norman Borge, Hvaler

Hvaler kan ta imot åtte mindreårige flyktninger ekstra i år og neste år, hvis det følger statlige penger med, sier ordfører Eivind Norman Borge (Frp).

Foto: Petter Larsson / NRK

I fjor tok Hvaler imot 12 flyktninger, noe som betyr at de tok imot nesten 2,8 flyktninger per tusen innbyggere. Sett ut fra folketall bosatte Hvaler nesten dobbelt så mange flyktninger som de to neste kommunene på listen, Spydeberg og Marker. De bosatte 1,4 flyktninger per tusen innbyggere.

Men det fører med seg utfordringer, sier Hvalers ordfører.

Flyktninger fra Burundi

Flyktningestrømmene har ikke avtatt, og det har vært vanskelig å bosette de som har fått opphold, også i Østfold. Hvaler gjør den beste jobben her i fylket, ut fra folketall.

Foto: Thomas Mukoya / Reuters

– Det største problemer er bosetting. Ett problem som går på mindreårige flyktninger, er at ikke kostnadene dekkes fullt ut. 20 prosent av kostnadene må kommunen ta selv, og det blir selvfølgelig en utfordring.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) skriver i sin årsrapport for 2014 at i region øst – Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold – var det behov for å bosette 2077 personer i 2014. Kommunene vedtok å bosette 1695 av dem, mens 1601 faktisk fikk et sted å bo.

Med penger blir det plass

I 2015 og 2016 har Hvaler nå sagt ja til å ta imot fem flere flyktninger hvert år enn planlagt. Kommunen er også villig til å ta imot 8 mindreårige ekstra, men da må Hvaler få dekket alle utgifter.

– Hvis vi kunne få dekket kostnadene, ved for eksempel en døgnpris, så har kommunestyret sagt at vi tatt imot åtte mindreårige flyktninger til, oppå de fem vi har sagt i tillegg til i år og neste år.

– Flertallet i kommunestyret har sagt ja til det.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se NRK Østfolds TV-sending 18:50

  • Det må bevilges mer penger

    -Vi løser ikke problemene på Sykehuset Østfold uten å bruke mer penger. Det sier Arbeiderpartiets Stein-Erik Lauvås. I dag var det møte mellom Østfoldbenken på Stortinget og sykehusets ledelse og tillitsvalgte. Lauvås er enig med flere fra sykehuset i at akuttmottaket må bygges ut. -Det må penger til for å løse den daglige driften, bemanningen må stå i stil til hva slags oppgaver som skal løses og dette er helsestatsrådens ansvar, sier Lauvås.