Eiere av grustak ble frifunnet

Eieren av et grustak på Monaryggen i Eidsberg, er frifunnet for tiltalen om å sette i gang arbeider som kunne ødelegge et fredet gravfelt. Grunneieren og hennes mann var begge tiltalt, han for å ha utført arbeidet. Aktor i Heggen og Frøland tingrett mente de to skulle betale forelegg på til sammen 170.000 kroner, men tingretten frifant begge blant annet fordi arbeidene skjedde utenfor sikringssonen omkring gravfeltet.

Monaryggen
Foto: NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Vind skapte trøbbel

  110 sentral Øst har i løpet av natta og morgenen fått inn 25 meldinger fra hele Østfold om trær som har falt over ende og måtte fjernes.
  Vaktleder ved 110 sentral Øst, Owe Guldbrandsen sier de har klart å håndtere hendelsene uten å måtte kalle inn ekstra mannskap.

 • Varsler bygging av vindturbiner

  Et nytt vindkraftanlegg er under planlegging i Dals Ed, sju kilometer fra Kornsjø i Halden. Anlegget planlegges med 10 turbiner som har en maksimal høyde på 230 meter. Norske miljømyndigheter er varslet i tråd med Europeiske regler slik at de har mulighet til å komme med uttalelser om vindkraftanlegget i Sverige.

  Norges største vindturbin
  Foto: Trønderenergi