Eiere av grustak ble frifunnet

Eieren av et grustak på Monaryggen i Eidsberg, er frifunnet for tiltalen om å sette i gang arbeider som kunne ødelegge et fredet gravfelt. Grunneieren og hennes mann var begge tiltalt, han for å ha utført arbeidet. Aktor i Heggen og Frøland tingrett mente de to skulle betale forelegg på til sammen 170.000 kroner, men tingretten frifant begge blant annet fordi arbeidene skjedde utenfor sikringssonen omkring gravfeltet.

Monaryggen
Foto: NRK