NRK Meny
Normal

Dømt til ni års fengsel for drap

En 45 år gammel mann er dømt for å ha drept en 29-åring i Moss i fjor.

Mann drept i Moss

En mann ble drept i en leilighet i Kirkegaten i Moss i juli i fjor. En 45-åring er nå dømt for drapet.

Foto: Helge Kjøniksen / Moss Avis / NTB scanpix

I tillegg til fengselsstraffen på ni år må mannen betale totalt 600.000 kroner i erstatning til avdødes etterlatte, og 46.108 kroner for gravferdsutgifter.

45-åringen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge, noe aktor i saken, statsadvokat Peter Johansen, ikke festet lit til.

Ville ha tolv års fengsel

Drap i Moss

En 29 år gammel mann ble funnet drept i leiligheten.

Johansen la ned påstand om tolv års fengsel for mannen. Retten ga tiltalte en viss medhold i hans påstand om nødverge.

«Retten er av den oppfatning at nærværende sak er noe spesiell. Avdøde og tiltalte hadde kranglet og sloss ved flere anledninger den aktuelle kvelden og retten kan, som tidligere nevnt, ikke se bort fra at avdøde kan ha "yppet" og tatt initiativet til slossingen ved flere anledninger. Det er fra flere vitner gitt uttrykk for en "maktkamp" de to imellom. Det kan ikke ses bort fra at det kan ha foreligget en nødvergelignende situasjon for tiltalte i alle fall i en tidlig fase av kampen. Retten mener dette må reflekteres noe i straffeutmålingen ...»

I tillegg til forsettlig drap er mannen også dømt for fire overtredelser av narkotikalovgivningen og to overtredelser av våpenloven.

Han er også dømt for én overtredelse av straffelovens paragraf 390 a, som lyder:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.»

Vil gå gjennom dommen

Mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, sier han leste dommen for første gang i går kveld og han mener dommen bærer preg av at retten har slitt.

Oscar Ihlebæk

Forsvarer Oscar Ihlebæk.

Foto: Espen Torgersen / NRK

- Sånn umiddelbart virker det som om retten synes det har vært vanskelig å legge et konkret faktum i saken. Det er ikke vanskelig å forstå det med mange usikkerhetsfaktorer. Det gjør at vi på denne siden nok må vurdere dommen skikkelig inngående, sier forsvareren.

- Din klient har hevdet nødverge. Føler du at dere har blitt hørt?

- Vi har ikke vunnet frem i forhold til at retten har lagt nødvergeinstituttet til grunn. Men retten skriver jo at de ser på tilfellet som et nødrettslignende tilfelle. Slik at man har jo tatt hensyn til dette i straffeutmålingen.

Ihlebæk sier han og klienten nå vil bruke de fjorten dagene de har på å vurdere dommen før de avgjør om det bli anke eller ikke.

Rettssaken mot mannen gikk over seks dager i Moss tingrett.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rittet stoppet på grunn av seilbåt

    Hele sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble stoppet av bruåpning i Fredrikstad. Et brudd med fire syklister lå 21 sekunder foran hovedfeltet da brua ble stengt for å slippe igjennom en seilbåt. – De skal ha fått beskjed om dette, sånn jeg forstår det er det utenfor vårt ansvarsområde så lenge vi har gitt beskjed, sier teknisk rittleder Sondre Sørtveit til HA.

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK