NRK Meny
Normal

Dømt til å betale etterlønn

Tidligere daglig leder i Halden Byutvikling as vant frem med lønnskrav på flere hundre tusen kroner.

Tomteområder i Halden

TOMTEUTVIKLING BLE ADVOKATMAT. Da Halden Byutvikling as i mars 2012 kvittet seg med Ole-Petter Lystad og Planprosjekt as droppet de etterlønn. Partene dekker hver for seg sine saksomkostninger fra behandlingen i Halden tingrett i år, men det er ikke sikkert at saken er over.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden Byutvikling as (HNU) er heleid av Halden kommune, og hadde blant annet oppdraget med å utarbeide et forprosjekt til ny kommunal havn på Sauøya sør, som etter valget i 2011 ble skrinlagt.

Selskapet har også oppdraget med å tilrettelegge sentrumsnære tomteområder for boligformål på Hollenderen og Tyska.

I 2012 kvittet Halden Byutvikling as seg med sin daværende daglige leder Ole-Petter Lystad, og ansatte oppsagt rådmann Per Egil Pedersen i lederstillingen.

Lystad, som var ansatt i Planprosjekt as og innleid for byutvikling i Halden, mente byutviklingsselskapet hadde holdt tilbake sluttoppgjøret, og dermed ble HBU saksøkt.

Nå foreligger dommen fra Halden tingrett.

Les også:

Halden tingrett

DELT SEIER. Tvistesaken i Halden tingrett mellom Planprosjekt AS og Halden Byutvikling AS gikk den 28. og 29. januar i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fikk medhold

Søksmålet fra Planprosjekt as ved Ole-Petter Lystad tok utgangspunkt i at man mente å ha krav på etterlønn i seks måneder.

Planprosjekt as hadde avtale om et månedlig honorar på 100.000 kroner pluss moms, og etterlønnsavtalen lød på seks måneder.

I dommen fra Halden tingrett fikk Planprosjekt as ved Lystad medhold i, at Halden Byutvikling as ikke hadde oppfylt avtalen, og selskapet ble dømt til å betale ut etterlønnen.

Det betyr at HBU as må ut med 600.000 kroner pluss moms til Planprosjekt as, samt renter.

Planprosjekt as ved Lystad ble dømt til å betale 310.000,- kroner til HBU for leieavtalen, som følge av dommen i Halden tingrett.

Beløpene motregnes, med mindre sakene ankes.

Les også:

Vant frem med et motsøksmål

Tingretten i Halden behandlet også motsøksmål fra Halden Byutvikling as mot Lystad og Planprosjekt as.

Motsøksmålene dreide seg dels om at Lystad skal ha leid inn en kaffetrakter, som kostet for mye å leie.

Han skal som daglig leder ha leid altfor store og dyre kontorer i den gamle jernbanestasjonen i Halden med for lang leieavtale, uten at styret var tilstrekkelig godt kjent med husleieavtalen.

Halden Byutvikling as vant frem med sitt motsøksmål knyttet til leie av kontorene.

Ole-Petter Lystad sier til NRK.no, at det har vært avviklet styremøter i kontorene uten at det har vært bemerkninger fra styrets medlemmer, men utover det vil han ikke kommentere saken.

Les også:

Vurderer å anke

I og med at Halden tingrett ga Lystad medhold i søksmålet og også ga Halden Byutvikling as medhold i et av sine motsøksmål, skal partene hver for seg dekke sine saksomkostninger.

På forespørsel fra NRK til styreleder i Planprosjekt as, Øyvind Olsen, om selskapet ser for seg å anke avgjørelsen fra Halden tingrett sier Olsen at det vil han vurdere.

Heller ikke i Halden Byutvikling er man udelt begeistret for dommen i Halden tingrett, sier styreleder Jan-Erik Erichsen.

– Helt fornøyd hadde jeg vært om vi hadde vunnet på alle punkter. Men det går vel an å si at jeg er rimelig fornøyd, sier han til NRK.

Vil HBU anke kjennelsen, og i så fall hvorfor?

– HBU planlegger et styremøte i god tid før ankefristens utløp. Spørsmålet om eventuell anke vil bli besluttet der, sier Erichsen til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: