Dømt for underslag

En kvinne i begynnelsen av 30-årene er dømt for underslag av vel 300.000 kroner fra idrettslaget hun var kasserer for. I Halden tingrett innrømmet kvinnen også at hun hadde svindlet til seg 86.000 kroner i arbeidsledighetstrygd. Kvinnen er dømt til fengsel i 120 dager, men halvparten av straffen er gjort betinget. Hun er dømt til å betale erstatning til idrettslaget.