NRK Meny
Normal

Lange straffer for retur etter utvisning

To menn er dømt for ulovlig retur til Norge etter å ha vært utvist fra landet. Dommene fra Halden tingrett lyder på henholdsvis 12 og 13 måneder i fengsel.

Kø Svinesund

To menn er dømt i Halden etter å ha kommet tilbake til Norge etter utvisninger.

Foto: Johnny Larsen / NTB scanpix

Den ene som nå er dømt er en 36 år gammel mann som kom til landet første gang i 2003 og som søkte asyl her da. Asylsøknaden ble avslått i mai 2006. Han ble likevel i landet inntil han frivillig dro ut av landet i desember 2011.

I og med at søknaden om asyl er avslått har mannen fem års innreiseforbud til Norge fra det tidspunkt han forlot Norge.

Søkte om å få komme tilbake

Flere ganger i løpet av 2012 søkte mannen om opphevelse av innreiseforbudet, men disse søknadene ble avslått hver gang.

I juli kom mannen like fullt tilbake via Sverige, og han ble pågrepet i Halden. Har har sittet varetektsfengslet siden han kom. I forrige uke møtte han for tingretten i Halden, tiltalt for å ha returnert til Norge i strid med innreiseforbudet. I retten hevdet han at han ikke hadde forstått det reelle innholdet i svarene på søknadene sine, en forklaring retten ikke festet lit til.

Normal straff for første gangs brudd på innreiseforbud er fengsel i et år. Halden tingrett fant hverken skjerpende eller formildende omstendigheter i saken, og dømte mannen til fengsel i et år. Mannen har sonet et par måneder av straffen i varetekt.

Dømt for smugling

Halden tingrett

Halden tingrett har avsagt strenge dommer for ulovlig retur.

Foto: Rainer Prang / NRK

I juni ble en 44-årig polakk pågrepet på vei ut av landet ved Svinesund. Han kjørte da en tom varebil, registrert i Drawsko Pomorskie i Polen. Det er det området der de fleste som dømmes i Halden tingrett for smugling av alkohol og sigaretter kommer fra.

44-åringen ble utvist fra Norge i desember 2012 og fikk da to års innreiseforbud. Det skjedde etter at han ble dømt for smugling av alkohol og sigaretter i Sør-Østerdal tingrett. Han fikk da samtidig kjøreforbud i Norge i to år. I april ble den samme mannen dømt for smugling i Sverige, og han sonet to måneder i fengsel der.

– Hadde sovnet bak i bil

Da saken kom opp for Halden tingrett i forrige uke forklarte mannen at han hadde sovet bak i en bil da han krysset grensen, og at han ikke var klar over at han havnet i Norge. Han var klar over at han ikke hadde anledning til å reise til Norge.

Halden tingrett slår fast at mannen har svært liten troverdighet, han er dømt både i Norge og i Sverige for det retten karakteriserer som organisert smuglervirksomhet. Når mannen blir stanset i en tom bil på vei ut av landet, synes det nærliggende at bilen har vært kjørt inn i landet lastet med smuglervarer, enten av ham selv eller av andre.

Halden tingrett har tatt utgangspunkt i at normal straff for ulovlig retur skal være fengsel i et år. I tillegg har mannen gjort seg skyldig i å kjøre bil i Norge i strid med kjøreforbud. Dommen lyder på fengsel i et år og en måned. I tillegg har tingretten bestemt at bilen mannen kjørte skal inndras.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Slo til tre personer

    En 49-år gammel mann er anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha vært voldelig og utagerende på et utested i Sarpsborg rundt midnatt. Det var vekterselskapet ved utestedet som ringte til politiet, og da politiet ankom hadde vekterne vært nødt til å legge mannen i jern. Han skal ha slått til tre personer.

  • Økning i antall ambulanseturer

    De siste 10 årene har antall utrykninger og syketurer for ambulansetjenesten i Østfold økt med 70 prosent, skriver Smaalenenes Avis. Blant årsakene skal være lavere terskel for bruk av ambulanse, økt innbyggertall, høyere aktivitetsnivå på fritiden og en økning i antall eldre.