Dømt for smugling av 70 tonn øl

Åtte polske menn må sone fra to til fem års fengsel for noen av de mest omfattende smuglingsoperasjonene som er registrert i Østfold.

Vogntog Alkoholbeslag

Dette vogntoget ble stanset på Svinesund i mai i fjor.

Foto: Tollvesenet

Fire ganger i løpet av et halvt år krysset vogntog fullastet med alkohol og tobakk grensen. Saken omfatter samlet smugling av 70.500 liter øl, 7500 liter brennevin og 340.000 sigaretter. Samlet avgiftsunndragelse er på 7,8 millioner kroner.

Fant depot i Hobøl

I januar i fjor oppdaget tollere at et vogntog kjørte til et lagerbygg i Hobøl i følge med en bil tollerne kjente fra før. Ved undersøkelser av lagerbygget ble det funnet nær 20.000 liter øl, 2166 liter brennevin og 100.000 sigaretter. I lageret ble det også funnet falske bilskilter. Tre polske menn ble pågrepet på stedet.

I mai i fjor ble en tollpatrulje oppmerksom på et polskregistrert vogntog som stod parkert ved Svinesundsparken. De kontrollerte vogntoget og fant at det var fullastet med alkohol. Politi ble kontaktet, og de fulgte etter vogntoget inntil det ble stanset i Seljord i Telemark. Lasten bestod av 140.000 sigaretter, nær 20.000 liter øl og 2277 liter brennevin.

Hentet kaffe og gikk

I juni i for kom en polskregistrert trailer til tollstasjonen på Svinesund. Den kjørte på rød sone. Føreren stanset, gikk inn på spedisjonskontoret og hentet en kopp kaffe før han kjørte ut av tollområdet. Han kjørte videre til en bensinstasjon i Solli i Sarpsborg. Etter en tid kom en personbil med to menn. Samtlige tre ble pågrepet der. I vogntoget ble det funnet over 20.000 liter øl og 1672 liter brennevin.

I juli i fjor kom et polskregistrert vogntog over grensen ved Svinesund. Føreren gikk innom tollkontoret uten å legge fram dokumenter, så kjørte han videre. En tollpatrulje fulgte etter, stanset vogntoget og sørget for at de dro tilbake til tollstasjonen. Skanneren avslørte at det var 10.800 liter øl, 1381 liter brennevin og 100.000 sigaretter gjemt blant sponplatene i lasten.

Beslagla vogntog

Halden Tingrett

Åtte menn er dømt i Halden tingrett.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nå er åtte menn i alder 23 til 46 år dømt for smugling i Halden tingrett. Dommene er på fra fengsel i to år til fengsel i fem år. Samtlige åtte er funnet skyldige i smugling, gjennomført av en organisert kriminell gruppe.

Halden tingrett har også bestemt at øl. brennevin og sigaretter skal beslaglegges, i tillegg til et vogntog, en personbil og diverse mobiltelefoner.