Dømt for overgrep i klasserommet

Fengsel i 60 dager og i tillegg 420 timer samfunnsstraff. Det er dommen for en elev som er dømt for seksuelle overgrep mot en medelev i klasserommet på en videregående skole i Fredrikstad.

Fredrikstad tingrett

Fra rettssaken i Fredrikstad tingrett.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Da saken var oppe for tingretten i Fredrikstad i slutten av oktober tilstod mannen, som er i slutten av tenårene, de faktiske forhold. Både han og fornærmede forklarte i retten at episoden fant sted i et klasserom, før de andre elevene kom. De to gikk i samme klasse, men hadde for øvrig ikke noen kontakt.

Mannen befølte først kvinnen på utsiden av klærne, så forgrep han seg på henne to ganger. I retten hevdet mannen at han ikke hadde forstått at hun ikke ville. Han hadde holdt henne over munnen for at hun ikke skulle lage lyder.

Ba om to års fengsel

Konstituert statsadvokat Andreas Schei la ned påstand om fengsel i to år, hvorav et år betinget for mannen. Forsvareren, advokat Lars Dahlback ba om at klienten ble ansett på mildest mulig måte. Bistandsadvokat Hilde Jæger la ned påstand om at mannen ble dømt til å betale erstatning på inntil 150.000 kroner til kvinnen.

Fredrikstad tingrett mener partene stort sett er enige om hendelsesforløpet. Tingretten har tatt hensyn til at mannen ikke hadde fylt 18 år da episoden fant sted. Det er også blitt lagt vekt på at tiltalte tilstod da saken kom opp for retten. Tingrettens konklusjon er at uten tilståelse ville det være riktig med en reaksjon i tråd med aktors påstand, to års fengsel hvorav et år betinget.

100.000 kroner i erstatning

Mannen er dømt til fengsel i 60 dager og til å utføre 420 timer samfunnsstraff i løpet av en periode på et år. Han er videre dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

Konstituert statsadvokat Andreas Schei synes det er riktig at i alle fall en del av straffen er ubetinget fengsel, samtidig som han har forståelse for at retten har kommet fram til bruk av samfunnsstraff.

Schei har foreløpig ikke fått gått gjennom Fredrikstad tingretts dom, og ønsker ikke uttale seg om eventuell anke ennå.