Dømt for incest mot sine to sønner

En kvinne fra Østfold er dømt til to års fengsel for å ha begått overgrep mot sine to mindreårige sønner.

Fredrikstad tingrett

Kvinnen ble i Fredrikstad tingrett dømt til 2 år i fengsel og til å betale erstatning til de to sønnene.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

Overgrepene skjedde i 2005, men ble anmeldt først i 2014 da en av guttene fortalte sin fosterfamilie om hva som hadde skjedd.

Kvinnen fortalte åpent om det som hadde skjedd i retten, men hun mener at hun ble instruert til å utføre handlingene av en eldre pedofil mann. Dette kunne sønnene bekrefte i retten.

Martin Hay

Advokat Martin Hay forteller at kvinnen følte seg truet til å gjennomføre overgrepene av en eldre mann.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Dette hadde aldri skjedd hvis hun ikke ble utnyttet, sa kvinnens advokat Martin Hay til NRK før rettssaken.

Den eldre mannen døde før rettssaken kom på plass. I tillegg til å instruere gjentatte overgrep mot sønnene, skal mannen ha fått kvinnen til å utføre seksuelle handlinger på en hund.

Kvinnen kommer til å anke straffeutmålingen, forteller Hay.

– Hun synes straffen er litt streng, på grunn av omstendighetene.

– Må reageres strengt

Aktor la ned påstand om at kvinnen måtte dømmes til to års fengsel. Dette var også denne dommen retten kom frem til.

«Ikke minst av allmenpreventive grunner må det reageres strengt mot slike overgrep. Det er stor sjanse for at barna som utsettes for overgrep får store skadevirkninger.» står det i dommen.

Kvinnen har fått et dårlig forhold til den ene av sønnene som følge av overgrepene. Men den andre sønnen mener at moren har mindre skyld fordi hun ble presset til å gjennomføre handlingene. Han har derfor et godt forhold til moren sin i dag.

Må betale erstatning

Kvinnen var tiltalt etter straffeloven av 1902 paragraf 195 og 197. Fredrikstad tingrett fant kvinnen skyldig i begge punkter, og dømte henne til to år i fengsel og til å betale 80.000 kroner i erstatning til begge sønnene.

I dommen står det at kvinnen i utgangspunktet skulle vært dømt til omtrent tre år i fengsel, men retten ga henne strafferabatt fordi hun innrømmet forholdene.

Saken har ligget hos politiet over lengre tid, og retten kritiserer den lange behandlingstiden.

De ber Øst politidistrikt og Statsadvokaten i Oslo om å se på saksbehandlingsrutinene i politiet, slik at man unngår like lang behandlingstid senere.

Advokat Martin Hay håper ankesaken kommer opp raskt for retten.

– Vi håper det blir en rask behandling, ettersom hun har innrømmet forholdene og det meste av sakens innhold kom frem i tingretten, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skal fikse broer

    20 av broene i Østfold må fornyes, viser oppjusterte tall fra brofornyingsprogrammet til fylkeskommunen. Over Kjøkøysund må det bygges ny bro. Hele prosjektet har en prislapp på nær 800 millioner kroner, og gjelder både store og små broer

    Kjøkøysund Bru
    Foto: Birger Kjølberg / NRK