Dømt bestefar for retten igjen

I dag starter ankesaken mot mannen som i januar ble dømt for overgrep mot to jenter han er ste-bestefar for.

Mannen ble i Moss tingrett dømt til tre års fengsel, i tillegg til et erstatningskrav på tre millioner kroner for overgrepene. Nå skal saken opp i Borgarting lagmannsrett. 

- Spørsmål om omfang

Totalt ble han i tingretten dømt for overgrep mot tre mindreårige jenter - én under 14 år og to under 16 år. Ifølge dommen fikk jentene betydelige skader etter overgrepene.

- Han erkjenner straffskyld for seksuell omgang med et par av barna, men der er det også et spørsmål om omfanget av hva som har foregått som han faktisk er uening i, sier advokat Bjørn Haugen.

Ifølge tiltalen foregikk de sekselle overgrepene mot de to ste-barnebarna over lengre tid. Han skal også ha ha tatt barnepornografiske bilder av disse.

Nekter for overgrep mot 13-åring

Mannen nekter straffskyld for det alvorligste tiltalepunktet som handler om seksuelle overgrep mot ei 13 år gammel jente. Dette skal ha skjedd i en bil ved rådhuset i Rygge for drøye to år siden.

- Bakgrunnen for anken er knyttet opp mot bevisbedømmelse særlig knyttet opp mot seksuell omgang med barn under 14 år som han ikke har erkjent straffansvar for, sier Haugen.

Tre millioner i erstatning

Mannen mener at overgrepene han begikk, ikke var så grove at de skal straffes etter de strengeste bestemmelsene.

Da saken ble behandlet i tingretten ble mossingen dømt til å betale jentene tre millioner kroner i erstatning i tillegg til straffen på tre års fengsel. Borgarting lagmannsrett har satt av en uke til behandling av saken.