Bane Nor ruller ut nytt digitalt signalsystem i hele landet

I flere år har det blitt testet på østre linje på Østfoldbanen, med stor suksess. Nå skal Bane Nor bruke det digitale signalsystemet over hele landet.

Et NSB-tog på Oslo sentralstasjon tirsdag ettermiddag.

I løpet av de neste 12 årene skal det nye systemet være rullet ut over hele det norske jernbanenettet.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Dette er den største moderniseringen av jernbanen noen gang. Alle deler av den norske jernbanen blir berørt. Frem til 2030 skal vi har fornyet alle linjene, sier konsernsjef Sverre Kjenne i Bane Nor.

Lyssignal på Østfoldbanen

HISTORIE: De gamle signallysene på jernbanen vil bli historie når det nye systemet er innført.

Foto: Petter Larsson/NRK

Siden 2015 har det digitale signalsystemet ERTMS blitt testet ut på Østfoldbanens østre linje. Det databaserte systemet sender all informasjon trådløst til en skjem foran lokomotivføreren, og skal erstatte de gamle lyssignalanleggene og gjøre signalfeil til tilnærmet historie

Testresultatene fra Østfoldbanen er så gode at Kjenne føler seg trygg på å bygge ut systemet over hele landet. Fredag ble den siste kontrakten signert.

– Det er krevende å rulle ut dette systemet på hele den norske banen. Men vi tar med oss erfaringene fra dette testprosjektet og satser på at det skal gå bra, sier Kjenne.

Kontrollpanel på ERTMS

KONTROLL: Slik ser de nye kontrollskjermene i førerhuset på toget ut. Her kan lokførerne følge med på trafikken og om alt er klart foran dem.

Foto: Petter Larsson/NRK

Prislapp på 20 milliarder

Signalfeil var i 2017 den største enkeltårsaken til togtrøbbel. En oversikt VG har laget viser at signalfeil førte til 20.514 forsinkelser og 3321 innstillinger på norske persontog i fjor.

Sverre Kjenne

Sverre Kjenne i Bane Nor forteller at strekningen der ERTMS har blitt testet har vært blant de mest punktlige i landet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Konsernsjefen i Bane Nor sier at testene på Østfoldbanen har ført til høy punktlighet.

– Erfaringene viser at Østre linje har blitt en av våre aller mest driftssikre baner, med en punktlighet på mellom 97 og 100 prosent, sier Kjenne.

Dagens signalsystemer er fra 1950-tallet og det vil koste omkring 20 milliarder kroner å oppgradere til det nye signalsystemet.

Er i gang med utbyggingen

Bane Nor har allerede begynt å forberede jobben på søndre del av Nordlandsbanen og på Gjøvikbanen, før resten av jernbanenettet følger etter.

Lokfører Robert Lund har vært testfører på Østre linje. Han sier at ERTMS har fungert bra under testperioden, men at det fortsatt er muligheter for forbedring og at det vil ta tid før systemet fungerer perfekt.

– Det er alltid rom for forbedringer, som det er med alt som er nytt. Men vi får nå mye mer informasjon enn vi har fått tidligere, og kan derfor planlegge kjøringen på en annen måte. I tillegg vil sikkerheten bli høyere både for personalet og for passasjerene, sier Lund