En hjelpsom mann

Han kunne fungert godt som kundeveileder på bussterminalen i Sarpsborg. I stedet satser han på en ny periode som fylkesordfører.

Fylkesordfører Ole Haabeth og busspassasjerer.
Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Folk henvender seg helt naturlig til Ole Haabeth. Uklart om det er fordi de kjenner igjen fylkets fremste mann, eller bare fordi han ser snill ut.

Vet du når neste buss går til Askim? spør en gutt, og det setter Ole Haabeth i sving med å tolke rutetabellen som er montert på en vegg ved spor 1 på Sarpsborg Torg, og jommen finner han det ut.

Kollektivtrafikk er et viktig område for fylkeskommunen?

– Det er en veldig viktig oppgave, i tillegg til naturligvis videregående skole. Og for ikke å glemme regional utvikling, og så må vi ikke glemme tannhelsen. Så har vi ansvar for alle fylkesveiene..

Ole Haabeth ramser mer enn gjerne opp hovedoppgavene til en norsk fylkeskommune. Han vil ikke ha noe snakk om at mellomleddet mellom kommunen og staten er utrydningstruet.

– Jeg ser at de oppgavene som fylkeskommunen løser i dag, vanskelig kan løses av andre. Selv om kommunene skulle bli større enn i dag, så trenger vi noen som trekker disse sammen, som jobber med helheten.

Drop-out verst

Det er et faktum at en god del elever faller ut av den videregående skolen. Det er noe av det som plager Ole Haabeth aller mest som øverste politiske ansvarlige i fylket.

– Der jeg er mest utålmodig på er frafallet i videregående skole, og den største grunnen er mangelen på læreplasser. Det er en situasjon vi rett og slett ikke kan leve med.

Haabeth peker på flere grunner til at unge dropper ut av videregående; manglende grunnkunnskaper fra barneskolen, sosiale og emosjonelle forhold.

– Vi må se på alle forhold og gjøre noe for alle, men først og fremst må det gjøres noe med læreplassene.

Biogass og økt flytrafikk

Fylkeskommunen kan smykke seg med en av de største satsingene på miljøvennlige busser i norgeshistorien. Over hundre av dem ruller rundt Glommas bredder mellom Fredrikstad og Sarpsborg og på andre ruter. Samtidig er Østfold Fylkeskommune medeier i en av Europas raskest voksende flyplasser, Moss lufthavn Rygge.

Har du litt dårlig samvittighet for at du har bidratt til å gi Ryanair et solid fotfeste i Norge, og øke flytrafikken?

– Vi har vært med på etablere den og jeg mener at det var riktig både ut fra næringsutvikling i Østfold og ut fra et totalt energi- og utslippsbilde.

Hvordan får du det til å stemme?

– Vi bidrar på utlandsreiser til at vi har en kortere reisetid sydover enn fra Gardermoen, og for østfoldinger blir det kortere kjørevei til flyplassen. Totalregnskapet er positivt.

Selv om du vet at flytrafikken og konkurransen i lufta øker med en aktør som Ryanair?

– Det ville nok flytrafikken gjort uten etableringen av Moss lufthavn Rygge også, hevder Ole Haabeth.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: