Dette gjør du om du havner mellom bommene

Et godstog kjørte i går inn i en personbil som sto fanget mellom bommene på en planovergang. Bane Nor forteller at bommene er laget slik at de kan kjøres ned.

Flere personer prøvde å varsle toget før det kjørte på personbilen. Video: Simen Kristiansen/ Utrykningsnytt

Det voldsomme sammenstøtet ved Moss stasjon skjedde midt i ettermiddagsrushet. En bilfører sto i kø på planovergangen da bommene gikk ned. Føreren kom seg ut av kjøretøyet, mens bilen ble dyttet 50 meter av toget.

– Det var flere personer som forsøkte å løfte på bommene, og få føreren til å kjøre, fortalte Simen Kristiansen til NRK i går.

Ifølge Harry Korslund i Bane Nor skal det være mulig for en bilfører å kjøre ned bommen.

– Bomanlegget er konstruert slik at det er mulig å kjøre de ned hvis du blir stående fast på en planovergang. De gir etter, slik at det er mulig å komme seg ut.

Godstog mot personbil på Østfoldbanen

Bilen fikk store skadet etter sammenstøtet.

Foto: Sina Bagheri/tipser.no

Koster lite å reparere

Det koster heller ikke Bane Nor mye penger å fikse en bomarm som har blitt kjørt ned. Ifølge Korslund er det kun snakk om noen titalls tusen kroner.

– Noen bommer består av halve armer, mens andre er hele. Kjører du ned bommen går det sjelden ut over hele anlegget. Derfor vil kostnadene som regel være svært beskjedne.

Harry Korslund Bane Nor

Harry Korslund i Bane Nor ønsker at folk kjører ned bommen dersom de blir sperret inne.

Foto: Kristian Edlund

Han forteller at det fra tid til annen hender at biler havner mellom bommene. På bommen skal det være informasjon om at disse kan kjøres ned.

– Du er ikke sperra inne, og kan faktisk kjører ned bommen. Da kan vi unngå farlige og kritiske sammenstøt mellom tog og bil, sier Korslund.

Ber folk være årvåkne

Operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt forteller at det er forbudt å stå i kø på planoverganger. Dette nevner også Korslund, som allikevel ikke vil forskuttere hvem som var skyldig i gårsdagens ulykke.

– I forlengelse av det som skjedde i går kan vi bare minne om veitrafikklovens del om årvåkenhet. Det er førers ansvar å passe på, sier han.

Føreren av bilen ble fratatt førerkortet på grunn av uaktsomhet i forbindelse med hendelsen.

Godstog mot personbil på Østfoldbanen

Bilen fikk store skadet etter sammenstøtet.

Foto: Sina Bagheri/tipser.no