NRK Meny
Normal

Dette får Østfold

I Nasjonal transportplan legges det opp til jenbanetunnel i Moss, ferdigstillelse av E18 og dobbeltspor Oslo-Ski.

Nasjonal transportplan
Foto: Bildemontasje / NRK

ALT OM: Nasjonal transportplan

Les også:

Pendlerne: - Må skje raskere

Mossejubel: - Det blir tunnel

Her er hovedpunktene i planen:

Oslo-Ski:

 • Regjeringens forslag om utbygging av nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski, Follobanen, omfatter strekningen fra Oslo S til Ski stasjon.
 • I statsbudsjettet for 2009 er det satt av 50 millioner kroner til planlegging.
 • Bygging av et helt nytt dobbeltspor ved den av den gamle banestrekningen gir mulighet for å utnytte også den eksisterende banen på en bedre måte.
 • Kostnadsanslaget for prosjektet er på 11,6 milliarder kroner.
 • Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018.
 • Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011.

Moss:

 • Det legges opp til å bygge nytt dobbeltspor gjennom Moss på strekningen Sandbukta – Moss – Kleberget – Såstad.
 • Dagens jernbanelinje rives, og dermed fjernes en barriere for industrien.
 • Prosjektet har et kostnadsanslag på om lag 2,8 milliarder kroner.

Se video: Jernbanetrase i Moss på stedet hvil i 10 år

Video nsps_upload_2009_3_6_16_59_57_269.jpg

E18:

 • Gjennom et spleiselag der bilistene bidrar med bompengebetaling og tilsagn om økte statlige midler, ble det mulig å starte utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Krosby – Knapstad i 2008. Prosjektet fullføres i første fireårsperiode.
E18 gjennom Østfold - nasjonal transportplan
Foto: Grafikk / NRK

I tillegg foreslås statlige midler til gjenstående strekninger på E18 i Østfold.

 • Utbygging av strekningen Melleby – Momarken forutsettes gjennomført i første fireårsperiode.
 • I tillegg legges det til grunn anleggstart på utbyggingen vestover fra Knapstad til Retvedt i Akershus.
 • Samferdselsdepartementet legger foreløpig til grunn delvis bompengefinansiering av strekningen Melleby – Momarken gjennom takstøkninger i eksisterende bomstasjoner etter at strekningen er åpnet for trafikk.

Se video:

Video nsps_upload_2009_1_23_17_35_28_78.jpg

Politikerne jubler over penger til E18.

Planen er retningsgivende for hva regjeringen kommer til å prioritere når det gjelder transport i den kommende tiårs perioden.

Stortingspolitikerne Irene Johansen (Østfold Ap) og May Hansen (Østfold SV) samt Per Inge Bjerknes, som sitter på fylkestinget for Senterpartiet, møter pressen på Moss stasjon for å kommentere hva den nasjonale transportplanen betyr for Østfold fredag klokken 11.30.

Dette spådde de lokale politikerne i forkant av framleggelsen av NTP

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • MC-ulykke i Våler

  En motorsyklist blir tatt hånd om av helsepersonell etter en MC-ulykke på Vålerveien i Våler. Ifølge politiet er føreren ved bevissthet. Det er trafikkdirigering på stedet.

 • Spyttet på ansatte

  En mann og en kvinne ble pågrepet av politiet i natt, etter at mannen spyttet i ansiktet på ansatte ved Burger King i Halden. Da politiet ankom ble det berusede paret i 20-årene kranglete med politiet, og de er blitt anmeldt.