Dette betyr de nye førerkortreglene for deg

Snart vil fastlegene få større ansvar for å vurdere om du har god nok helse til å kjøre bil. Legeforeningen i Østfold mener det kan gå ut over tillitsforholdet mellom lege og pasient.

Lars Fiskes hender

Fastlegen vil fra oktober få ansvaret for å sjekke om folk oppfyller helsekravene til førerkort.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

De nye reglene trer i kraft fra 1. oktober i år. Hensikten med endringen er å øke trafikksikkerheten, sikre likebehandling og redusere byråkratiet.

Alle som skal søke om førerkort må som tidligere fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. De som har en sykdom eller tilstand som kan påvirke kjøringen, må i tillegg få en helseattest fra legen sin.

Maren Heldahl

Assisterende fylkeslege, Maren Heldahl, sier det blir både innstramminger og friere når de nye reglene kommer.

Foto: Privat

Tidligere har det vært mulig å søke om dispensasjon fra Fylkesmannen. Nå blir det bare slik i en svært begrenset grad sammenlignet med tidligere. Det forklarer assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Østfold, Maren Heldahl. Og fastlegene får mer makt.

– I det nye regelverket vil fastlegen få en mye mer sentral rolle i vurderingen av helsekravene. Det er også lagt opp til at legen i større grad kan gi muntlig kjøreforbud enn tidligere. I de få tilfellene der dispensasjon skal vurderes, skal dette fortsatt gjøres av Fylkesmannen, sier hun.

Enklere for noen, strengere for andre

For mange betyr dette en enklere løsning.

– I en del tilfeller vil de som tidligere søkte om dispensasjon og fikk dette innvilget, nå oppfylle kravene. Den nye forskriften inneholder meget detaljerte helsekrav og det blir fastlegens oppgave å vurdere pasientens helsetilstand opp mot disse kravene, sier hun.

Dette betyr at de som for eksempel har diabetes eller ADHD, og måtte søke dispensasjon tidligere, nå vil som regel oppfylle helsekravet. Det blir derimot strengere krav til syn når det gjelder tyngre kjøretøy. De som bare ser på ett øye, får i fremtiden bare lov å kjøre vanlig personbil. Det blir også en innskjerping når det gjelder vanedannende legemidler, type legemidler og doser.

De nye kravene til førerkort kan du lese på Helsedirektoratet sine sider.

Årlig har Fylkesmannen fått inn omtrent 80.000 søknader om dispensasjon. I Østfold var det 1800 slike saker i fjor. Ifølge Helsedirektoratet har de fleste dispensasjonssakene kommet fra aldersgruppen 41–70 år. Nå skal legene på kurs for å lære hvordan de skal håndtere sakene.

– Over hele landet holdes det nå kurs for at fastleger og spesialister skal være forberedt, opplyser Heldahl.

Les også:

– Viktig med god opplæring

Jens Lind-Larsen

Leder i Østfold Legeforening, Jens Lind-Larsen, sier det er viktig at legene nå får god opplæring før reglene trer i kraft.

Foto: Privat

Leder i Østfold Legeforening, Jens Lind-Larsen, sier det er svært viktig at legene får god opplæring og informasjon om hvordan legene skal håndheve de nye reglene.

– Det vanskelige er at et pasientmøte er et tillitsmøte. Det er et møte hvor man gjør avtaler og blir enige om behandlingen videre. Når legene nå får mer ansvar når det gjelder videre førerkort, sett opp mot hvilke medisiner og behandling man har, kan det bli en utfordring for både legen og pasienten å bli enige om hva som er best, sier han.

Tror du folk kan vegre seg mot å ta opp ting med legen sin?

– Ja, det vil det kunne føre til. Men det er ikke helt nytt heller. Fastlegens rolle med å vurdere førerkort har alltid vært en utfordring. Ting må gjøres taktfullt slik at pasienten fortsatt har tillit til den behandlingen man får hos fastlegen. Det er ingen fastleger som liker å ta et førerkort, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Full fyr i bil

    E6 Jonstenkrysset – Åsgårdkrysset i Østfold: Redusert framkommelighet i retning mot Sarpsborg pga. brann i kjøretøy. Nødetatene på stedet. Full fyr i bilen som står på vegskulderen. Ingen personer skadet. Trafikken går greit forbi i venstre felt.

  • Står uten dyrepoliti

    Øst politididtrikt står for øyebliket uten et dyrepoliti selv om politidistriktet siden i fjor høst har fått øremerkede midler til å slå ned på nettopp kriminalitet mot dyr og miljø. Årsaken til at dyrepolitet står uten etterforskere, er den store bunken med overgrepssaker som har hopet seg opp hos politiet. Etterforskerne er derfor overført fra dyrepolitiet.