NRK Meny
Normal

Det Norske Blåseensemble får bli i Halden

Bystyret i Halden fattet i kveld vedtak om at Det Norske Blåseensemble får bli værende i byen.

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble har holdt til i Halden i 280 år. Nå er det klart at de får bli værende i byen enda lenger.

Foto: Det Norske Blåseensemble

Saken var oppe til behandling i kommunestyret forrige måned, men ingen av forslagene fikk flertall. Dermed måtte saken behandles på nytt.

I bystyret i kveld ble det fremmet to, nærmest identiske, forslag. Høyre la frem det opprinnelige forslagt, mens Arbeiderpartiet fremmet et motforslag.

Det var forslaget til Høyre som fikk flertall. Blåseensemblet får bli i byen.

– Blåseensemblet tilfører Haldens kulturelle liv masse. Jeg som er næringspolitiker vet at det ikke finnes noe næringsliv uten kultur. Jeg er fornøyd med at det gikk gjennom, sier en brukbart fornøyd Jan-Erik Erichsen fra Høyre.

«Småkranglebyen»

Brukbart fornøyd, fordi det ble diskusjon ut av to forslag som i bunn og grunn var svært like. Det var kun enkelte formuleringer som skilte de to fra hverandre.

I Høyres forslag het det at partiet «ønsket sterkt» å beholde Blåseensemblet i byen, mens Arbeiderpartiet presiserte i sitt forslag at det «skal» bli værende.

Løsningen ble at Høyre i sitt forslag presiserte at Halden skal være vertskap.

– I realiteten er vi jo enige om det aller meste, men vi snakker om detaljer. Jeg skulle selvsagt ønsket meg at det var enstemmighet i denne sammenhengen. Halden fremstår som «småkranglebyen» når det gjelder kommunestyret, og det var det jeg håpet at vi skulle slippe denne gangen, sier Erichsen.

Det handlet om økonomi denne gangen også?

– Riktig, riktig. Det er selvsagt det som betyr noe.

Vurderte andre vertskommuner

Det Norske Blåseensemblet er en såkalt 70-30-institusjon, noe som innebærer at 70 prosent finansieres av staten, mens fylkeskommunen og Halden kommune deler på de gjenstående 30 prosentene.

Staten kuttet sitt tilskudd til Det norske Blåseensemblet for 2014 med 785 000 kroner fordi Halden fryste sin andel på 2013-nivå.

Blåseensemblet vurderte i lang tid å andre vertskommuner, men har i det lengste håpet at det skulle ordne seg i Halden til slutt.

Både Fredrikstad og Sarpsborg meldte interesse, mens Eidsberg valgte å si nei.

I Eidsberg begrunnet politikerne sitt nei til å bidra med at flere av dem rett og slett ikke hadde hørt om orkesteret.

Da regjeringen la frem sitt statsbudsjett for 2015 ble bevilgningen til Det Norske Blåseensemble foreslått økt med drøyt en halv million kroner.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Færre innbyggere i Eidsberg

    Eidsberg hadde den største nedgangen i folketallet av kommunene i Østfold første kvartal i år, med en nedgang på 33 innbyggere. Fredrikstad hadde den største økningen, med 162 nye innbyggere. Askim og Våler hadde også stor økning i folketallet i perioden.

  • Går for felles renseanlegg

    Styret i Frevar, Fredrikstads selskap for vann, avløp og renovasjon, sa tirsdag ja til planene om å bygge et felles renseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg, skriver Fredriksstad Blad.
    De to kommunene kan spare over 250 millioner kroner på et felles renseanlegg, i forhold til å ruste opp anleggene i begge byer. Nå er det opp til politikerne å avgjøre saken.