NRK Meny
Normal

- Det er nok at en av foreldrene samtykker

Det er tilstrekkelig at en av foreldrene samtykker til vaksiner innenfor barnevaksinasjonsprogrammet. Det konkluderer Helse- og Omsorgsdepartementet etter å ha gjort en grundig lovfortolkning.

Vaksine i Newton

BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET tilbyr vaksiner mot elleve sykdommer.

Foto: NRK

Det var helsesøstre i Indre Østfold som tidligere i år etterlyste en avklaring på hva som kreves av samtykke for å gi barn vaksiner innen barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet tilbys alle barn i førskole- og grunnskolealder. Men det finnes foreldre som ikke ønsker sine barn vaksinert, og en sjelden gang blir heller ikke foreldre enige seg imellom. Det bekrefter seniorrådgiver Solveig Hagelskjær hos Fylkesmannen i Østfold.

– Det viser vel kanskje denne henvendelsen at dette innimellom er et problem.

Foreldre trenger ikke være enig

Men nå kommer en avklaring til alle landets kommuner og helsesøstre.

– Det departementet har kommet til er at vaksinasjon i barnevaksinasjons-programmet er å anse som helsehjelp som er et ledd i den daglige ordinære omsorgen av barnet, forteller Hagelskjær.

Det betyr at det er tilstrekkelig at en av foreldrene samtykker.

vaksinering
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ved uenighet hos foreldrene anbefaler likevel departementet å innkalle til samtale:

«Dersom helsepersonell får kjennskap til at den av foreldrene som ikke er tilstede og gir sitt samtykke er skeptisk til, eller motsetter seg vaksinasjonen, mener departementet det bør vurderes om det først er hensiktsmessig å ta en samtale med denne forelderen. Dette kan bidra til at den forelderen som har motforestillinger mot at barnet blir vaksinert får lagt fram sine innvendinger og får diskutert sine bekymringer knyttet til vaksinasjonen.»

Barnevaksinasjon = ordinær omsorg

Formålet med barnevaksinasjonsprogrammet er å beskytte barn og unge mot alvorlige smittsomme sykdommer, som kan ha store konsekvenser og som i verste fall kan være dødelige.

Helse- og omsorgsdepartementet har kommet til at vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet er å anse som helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen av barnet

Helse- og omsorgsdepartementet

Å gi andre vaksiner krever samtykke fra begge

I skrivet som nå sendes ut til alle landets kommuner er det understreket at samtykke fra en av foreldrene kun er nok når det gjelder vaksiner innenfor barnevaksinasjonsprogrammet. For vaksiner utenfor programmet er hovedregelen at begge foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver videre at hvis barnet likevel skal få vaksiner utenfor barnevaksinasjonsprogrammet uten begges samtykke, må kvalifisert helsepersonell mene at vaksinen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade.

Pandemrix-vaksinen

Pandemrix-vaksinen

Foto: FELIX ORDONEZ / Reuters

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Snart kan du leie tretopphytter

    Tre grunneiere i Østfold har fått tillatelse til å bygge en eller flere hytter høyt oppe i trærne. I Rokke i Halden er Thorbjørn Wold i ferd med å sette opp sin første hytte, med støtte fra Innovasjon Norge. Planen er å bygge flere tretopphytter, ikke langt fra Klatreparken i Halden.

    Det er gitt tillatelse til oppføring av tretopphytter i Halden, Rakkestad og Våler kommune.

    Tretopphytte under oppføring i Halden
    Foto: Heidi Gomnæs