Denne blomsten stopper veisalting

Sjelden blomst skaper hodebry for Statens vegvesen.

En sjelden blomst gjør at Statens Vegvesen slutter å salte en kort veistrekning i Rygge. Arten er truet av utrydning i Norge, og den største forekomsten finnes nettopp i Rygge.

Sjelden blomst stopper salting

Den sjeldne blomsten «Kammarimjelle» stopper alle salting av Klosteralleen i Rygge i Østfold.

Den korte veistrekningen ved Værne kloster er et av få steder i Norge der den vesle blomsten vokser. Og den er ikke spesielt glad i salt.

– Alt tyder på at det er svært uheldig for den, forteller leder av Botanisk forening i Østfold, Jan Ingar Båtvik til NRK.

– Det at man ikke salter et strekk som dette er helt naturlig, rett og slett av hensyn til denne planten, mener han.

(Teksten fortsetter under bildet)

Kammarimjelle

Kammarimjelle tilhører maskeblomstfamilien, og er på rødlista over trude arter i Norge.

Foto: Privat

– Har vært saltet på strekningen

Rød Kammarimjelle står på rødlista over truede arter i Norge. Blomsten finnes bare på noen få steder.

Jan Ingar Båtvik, leder av Botanisk forening i Østfold

Jan Ingar Båtvik, leder av Botanisk forening i Østfold, er glad for at saltingen stoppes.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Den største forekomsten av blomsten finnes langs akkurat denne veikanten i Rygge.

Hele området skal få vernestatus, men inntil det skjer har veien blitt saltet på vinteren, bekrefter prosjektleder Magne Lerfaldet i Statens vegvesen.

– Det normale er strøing med sand. Dette er en såkalt vinterstrekning, og det er dermed naturlig med litt snø og is på veien. I overgangsperioder mellom høst og vår brukes det noe salt for å fjerne is, sier han.

Naboer varslet om salting

Observante naboer i området varslet Direktoratet for naturforvaltning om saltingen.

Magne Lerfaldet, prosjektleder i Statens vegvesen

Magne Lerfaldet, prosjektleder i Statens vegvesen.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Det gikk ikke mange dager før direktoratet grep inn og ba Vegvesenet om å kutte ut saltingen som kan drepe den vesle blomsten for godt.

Oppfordringen blir nå fulgt opp. Statens vegvesen må isteden bruke mer sand for å gjøre veien trygg og kjørbar.

Botaniker Båtvik håper at Kammarimjella har klart seg gjennom vinteren.

– Så får vi håpe at behandlingen den har fått, både den vi ønsker og ikke ønsker, ikke har vært verre enn at det er til å leve med, bokstavelig talt, sier han.