Dekan slår alarm: – Ingen nye lærere i 2021

Økt lærertetthet i grunnskolen kan føre til enda større problemer med å skaffe nok lærere. Det tror dekan for lærerutdanningen i Østfold, Kjersti Berggraf Jacobsen.

Lærer skriver på tavle

Det er behov for 2802 nye lærere for å bemanne etter den nye lærernormen KrF fikk gjennomslag for i statsbudsjettet. Men i 2021 blir det ikke uteksaminert en eneste ny lærer.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I går ble det kjent at det innføres nye grenser for hvor mange elever det kan være per lærer i barneskolen.

  • Fra høsten 2018 blir det et krav om maks 16 elever per lærer i 1. til 4. klasse og 21 elever i 5. til 10. klasse.
  • Fra høsten 2019 justeres tallet til 15 elever i 1. til 4. og 20 elever i 5. til 10. klasse.

Ifølge beregninger fra Kunnskapsdepartementet trenger man 2802 nye lærere, over 1100 av dem i Oslo og Akershus, for å bemanne etter normen.

Dekanen for lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold er bekymret for at det kan bli store problemer med å utdanne nok lærere.

– Vi må rett og slett sørge for enda bedre markedsføring. Vi må også få opp antall søkere til lærerutdanningen i grunnskolen, som allerede ligger bekyrmringsfullt lavt. Og vi må få alle som søker gjennom utdanningen, sier Kjersti Berggraf Jacobsen.

Hun er særlig bekymret for hva som skjer i overgangsåret når lærerutdanningen går fra å være fireårig til å bli femårig masterutdanning.

– Konsekvensen blir at vi i 2021 ikke vil uteksaminere noen lærere, sier hun.

Høgskolen i Østfold uteksaminerer i dag tett opp mot 100 nye lærere hvert år.

Kjersti Berggraf Jacobsen

Dekan for lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, Kjersti Berggraf Jacobsen, er bekymret for om man klarer å utdanne nok lærere.

– Må legge ned barnehager

Også i kommunene er man bekymret. Kommunene sin interesseorganisasjon (KS) frykter økt andel av ufaglærte lærere, mens ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad savner informasjon om hvem som skal ta regningen for den nye normen.

Ifølge Kunnskapsdepartementets beregninger må hans kommune bruke 24,5 millioner kroner i året på 34 nye lærere.

– Jeg har ikke kommet til bunns i hvem som skal ta regningen for dette. Hvis ikke staten bidrar, så er dette en umulighet for oss. Da må vi legge ned barnehager eller sykehjem, det er slik det er i et trangt budsjett, slår ordføreren fast.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan, som er KrFs talsperson for utdanning, sier at det må et stort lønnshopp for lærerne til for å skaffe nok lærere.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

KrFs talsperson for utdanning Hans Fredrik Grøvan sier han deler bekymringen for at det er for mange ufaglærte lærere i norsk skole.

– Det trengs en betydelig satsing på rekruttering av nye lærerstudenter, men også tiltak for å få tilbake de 37.000 kvalifiserte lærerne som jobber utenfor skolen i dag. En lærernorm vil svare på en av de største årsakene til at de forlot skolen - nemlig at de ikke fikk tid til å se elevene og gjøre en god jobb, skriver han i en e-post.

Grøvan erkjenner at den nye lærernormen vil øke behovet for nye lærere, og at man derfor trenger en ny strategi for rekruttering. Han mener løsningen kan være å øke lønningene.

– Det finnes en reservestyrke av lærere på rundt 37 000 mennesker, altså utdannede lærere som jobber utenfor skolen. Jeg tror blant annet at det må en ekstraordinær statlig lønnspakke til for å heve lærernes lønnsnivå. Dette vil bidra til å heve statusen i yrket.