Datatilsynet: – Spent på Tollvesenets overvåking

– Spent på hvordan Tollvesenet har tenkt til å løse dette, sier avdelingsdirektør Kim Ellertsen i Datatilsynet.

Væpnet politi Svinesund

Tollvesenet ønsker seg en egen operasjonssentral på Svinesund.

Foto: Johnny Larsen / NTB scanpix

Tollvesenet ønsker å styrke grensekontrollen ved å opprette en egen operasjonssentral på Svinesund.

Sentralen skal gi tollerne full effekt av kamerasystemene som er i ferd med å bygges opp fra Svinesund og videre nordover.

Avdelingsdirektør Kim Ellertsen i Datatilsynet sier tollerne kan samle inn store mengder informasjon med de nye kamerasystemene, og han er spent på hvordan de kommer til å bruke det.

– Loven som gir Tollvesenet anledning til å samle inn personopplysninger, gir dem veldig vide fullmakter når det gjelder å samle inn informasjon i forbindelse med grensekontroll. Med teknisk utstyr kan det samles inn store mengder opplysninger om hvem som passerer grensen. Vi er spent på hvordan det kommer til å arte seg i fremtiden, sier han.

Er i dialog med Tollvesenet

Avdelingsdirektøren understreker at Tollvesenet har en rettslig forpliktelse til å vurdere om opplysningene er korrekte, og om de er relevante for det videre arbeidet, i løpet av fire måneder.

Kim Ellertsen

Avdelingsdirektør Kim Ellertsen i Datatilsynet.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Bestemmelsene er forholdsvis nye. Vi er spent på symbiosen mellom Tollvesenets kapasitet til å vurdere relevansen av opplysningene, og hvor mye de kommer til å bruke moderne kamerautrustning for å samle inn informasjon.

Datatilsynet har skrevet høring og er i dialog med Tollvesenet angående bruken av kameraovervåking.

De planlegger også å invitere Tollvesenet til et informasjonsmøte for å høre hvordan de har tenkt til å bruke de nye systemene.

– Alle som har med varer å gjøre vet vel at land har en eller annen form for tollgrense, så det kommer nok ikke som en overraskelse på noen. Men jeg er litt spent på hvor mye som lagres, og til hvilket formål. For egen del, som en som ikke er noen ekspert i toll-rett, så er jeg spent på hva av informasjon som anses som relevant over tid, på individnivå.

Går alt etter planen vil en døgnbemannet operasjonssentral være i drift fra starten av 2015.